Разяснителна кампания за подмяна на печки на дърва и въглища с екологично отопление в район „Южен“

04 Ное 2022 17:00

 

Днес в район „Южен“ се проведе среща с живущите от района, на която присъстваха зам. кметовете Атанаска Тунтова и Екатерина Стефанова и еколозите от районната администрация.
На срещата се разясни на присътващите, че продължава приемането на деклариции за кандидатстване за изпълнение на мерките по Оперативна програма „Околна среда 2014-2022 г.“ по процедурата: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.
На срещата се раздадоха брошури с подробна информация как може да смените старата си печка на дърва и въглища с екологично отопление.
„Въздухът е важен за нашето здраве и всеки има възможност сега да допренесе за чистота му. „Чист въздух за Пловдив“ е и заглавието на брошурите, така че смятам, че всички заедно можем да се обединим за постигането му, като подменим отоплението в домовете си с екологично такова: климатик, газ, или пелети“ – разясни г-жа Тунтова.
Комплект документи за кандидатстване може да получите в деловодството на район „Южен“ или през сайта на Община Пловдив.
Задължително условие е кандидатите да се отопляват на твърдо гориво и желаят да го подменят с алтернативно.
„Декларацията е лесна за попълване от собствениците на жилищата и съдържа информация:квадратура, брой помещения в жилището, отопляема площ, санирано ли е жилището и вид дограма. Не забравяйте да попълните колко разход на твърдо гориво е използван за цитирания в декларацията отоплителен сезон. Към документите има и декларация за платени данъци, която се попълва собственоръчно, без да се прилага квитанция за тях. Ако собствениците са повече или има починало лице, е необходимо да се приложи удостоверение за наследници и декларация за съгласие от съсобственика на имота, че опълномощава другия собственик да попълва необходимите документи“- уточни инж. Е. Първанова.
За информация може да позвъните на телефон: 032/276-131