ДБ Пловдив няма да подкрепи предложеното изменението на ОУП на Пловдив.

23 Ное 2022 15:38

 

 

„Твърденията на община Пловдив в лицето на главния архитект Димитър Ахрянов, че проектът намалява застрояването в града, не отговарят на истината. Дори напротив -застрояване ще има и то много сериозно, при това без достатъчна инфраструктура и зелени площи за новите квартали“, категорични са съветниците от ДБ в ОбС Добромира Костова, Веселина Александрова, Владимир Славенски и Веселка Христамян.

Според Добромира Костова, новият ОУП отваря вратата на застрояване на последните останали свободни територии, което ще създаде огромен проблем с местата в градини и училища и с градския транспорт.

Зелените площи в Пловдив в новия ОУП в повечето случаи са маломерни и далеч под необходимия минимум за град с подобна структура и население. Това се засилва още повече от факта, че някои от тях смениха предназначението си и бяха отворени за застрояване, като големи терени зад хотел SPS, където може да се очаква да изникне цял нов квартал.

Освен това, се променя и предназначението на вече реализирани зелени площи - нещо което е незаконно, като пример за това е терени в парк „Отдих и култура“ (зад Братската могила), където 81 дка паркова територия сменя предназначението и ще бъде застроена с РЗП ок. 65 дка.

„Това не трябва да се случва, защото това е необходимият зелен клин, който доставя чист въздух на иначе силно запрашения ни град“ подчерта още Добромира Костова от ДБ Пловдив.

Въпросният терен е с изградена алейна мрежа още преди десетилетия. Въпреки че същата вероятно нарочно не се поддържа от Община Пловдив, пътеките с трошено – каменна настилка съществуват и към настоящия момент и са в по-добро състояние, отколкото алеите в други зелени площи в града. Според устройствените режими на територията, имотът попада в
„зона за градски паркове и градини, а не за строителство. В този смисъл промяната на предназначението на имота, която се предвижда в новия ОУП, е в нарушение на ЗУТ и би била достатъчно основание за отмяна на изменението на проекта в частта, касаеща имота - както от компетентния съд, така и от областния управител, обясни още съветничката.

Освен това, в новия ОУП не е заложен и така необходимия зелен пояс, който да изолира Пловдив от съседните селскостопански територии, допълни Костова.

Според съветниците от ДБ в ОбС на града, ако има положително становище по отношение на проекта, то може да е свързано единствено с частта Културно наследство в новия ОУП, въпреки че и там съществуват пропуски.

Те са категорични, че се обръща внимание само на централната градска част, както и в стария ОУП и така например в „ Северен“ районът на ул. „Карловска“ остава без превантивна защита, въпреки че наскоро НИНКН излезе със заключение, че има нужда от такава.