Лилия  Недева: В момента основният проблем е икономическата несигурност, свързана най-вече с повишените цени на стоките и услугите

17 Мар 2023 09:48

 

Лилия Недева е била народен представител в 48-то Народно събрание от 16ти МИР – Пловдив град. На тези избори Недева е водач на листата на Коалиция ЗАЕДНО за Пловдив град. Владее свободно три езика – немски, английски и италиански. Няколко години е живяла и учила в Германия. Завършва образованието си в ПУ „Паисий Хилендарски“ - Международни икономически отношения – бакалавър и две магистратури – едната „Международна търговия“, а другата „Счетоводство и анализ“. В момента е докторант в направление „Социално управление“ като догодина ще защитава десертацията си на тема „Проблеми в управлението на социалния капитал в общинските предприятия (по примера на община Пловдив)”. Има над 13 години трудов стаж в банковия сектор като Мениджър връзки с Корпоративни клиенти, както и е била Директор на Дирекция „Стопански дейности“ в Община Пловдив.

Още при представянето ѝ Лилия Недева обяви: „За нас, икономистите в листата, е от изключителна важност борбата с инфлацията, стабилизирането на цените, това, което пряко оказва влияние върху джоба на българина.“

„Основният ми професионален опит е в банковия сектор и по-специално в корпоративно банкиране, което ще рече, че от 15 г. се занимавам с големите данъкоплатци в Централна Южна България“, казва Недева. Благодарение на този опит контактува с най-големите инвеститори, производители, работодатели в региона. Ежедневно се сблъсква с техните проблеми, като тя и колегите и се стараят да подпомогнат нуждите им от оборотни средства и инвестиционните им намерения.", споделя Лилия Недева. 
Според нея, в момента основният проблем е икономическата несигурност, свързана най-вече с повишените цени на ток и газ, което неизменно води и до повишаване на цените на суровините и материалите, а оттам и на крайния продукт, което стопява оборотните средства на дружествата.
"Наблюдава се увеличаване на инвестиционни проекти за изграждането на фотоволтаични централи най-вече за собствени нужди, за което големите компании прибягват до собствен ресурс и съответно инвестиционни кредити, поради забавянето на европейските програми и в същото време галопиращите и непредвидими цени на електроенергията.", коментира Недева.

Друг основен проблем в Пловдив и региона е работната ръка. „Бизнесът има желание да работи пряко с университетите, като дава своите идеи и ангажира пряко студентите в работния процес. Търсят се много инженери, имаме прависти и икономисти, но кадри от по-специфичните професии, нужни в производствения бранш, липсват. Бизнесът иска да помогне на университетите да създадат заедно такива кадри и да си бъдат взаимно полезни. Трябва да има взаимодействие между бизнес и образование, за да могат младите хора да имат визия какво и къде да работят и да се развиват, вместо да отидат на Терминал 2“, заключава Лилия.

Тя също подчертава, че общините „Марица“ и „Родопи“ трябва да работят заедно и да си партнират с общи проекти с община Пловдив. И тогава няма да работим само за Пловдив, а за целия пловдивски регион. По този начин ще обезличим това изкуствено разделение на града и областта. Обединени тези три общини могат много повече. Същото важи и цялата ни държава.

 

От Коалиция ЗАЕДНО имат конкретни предложения за подобряване на икономиката и инвестиционната среда в държавата:

 

▪ Изготвяне на програма за освобождаване от данък печалба за първите три (3) финансови години за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над 25 работни места и отговарящи на определени условия.

▪ Предприемане на конкретни мерки и времеви рамки, които да доведат до преодоляване на демографската криза и съживяване на пустеещите райони.

▪ Незабавно прекратяване на енергийни помощи към дружества, чиято дейност и печалба не са засегнати от нарушените вериги на доставки.

▪ Отпушване и доразвиване на финансовата инфраструктура на държавата с цел по-бързо и ефективно финансиране на бизнеса и предприемачите.

▪ Обследване на индустриалните сектори на регионално ниво спрямо наличните ресурси с цел създаване на индустриални зони, особено в изоставащите региони на България.

▪ Създаване на единна структура за подкрепа на българските предприятия на чужди пазари, в това число за включването им в тристранни проекти с европейско финансиране.

▪ Въвеждане на т.нар. тестов период за ефект върху МСП като при предложения за законодателни промени, се проверява ефектът и въздействието им върху малкия и среден бизнес и при резултат, показващ негативен ефект върху бизнеса, предложената законодателна промяна да бъде отхвърлена, което да е приложимо и за физически лица.

▪ Стимулиране на иновативния капацитет на икономиката и създаване на публичен инструментариум за регенерираща, дистрибутивна и кръгова икономика.

▪ Облекчаване на икономическия натиск върху домакинствата.

▪ Незабавно прекратяване на нелоялните търговски практики и гарантиране защитата на потребителите и инвеститорите чрез промени в законодателството (Закон за защита на потребителите и Закон за защита на конкуренцията). Противодействие на изкуствените монополи, картели и нелоялни търговски практики. Създаване на бяла книга за търговските вериги и доставчици на стоки и услуги, които не са имали нито една жалба и акт за нелоялна търговска практика.

▪ За да имаме богата нация, един от факторите е функционирането на свободен пазар със силна конкуренция и информирани разумни потребители. Една от причините за по-високата инфлация у нас в сравнение със страните членки на Европейския Съюз не се крие само в регулаторната рамка, която съответства на европейската, а и в нейното прилагане. Имаме множество овластени секторни регулаторни органи, които следят за спазването на нормативната база, но това не е достатъчно. В общественото пространство и в организацията им на работа трябва да се отчете, че на свободния пазар, освен силната конкуренция между търговците, е необходима и адекватна защита на икономически по-слабия субект – потребителя.
▪ Ясно дефиниране на уязвимите групи и тяхното реално подпомагане.

 

Коалиция „Заедно“ е с бюлетина 8.

https://www.facebook.com/liliya.nedeva.37
https://www.facebook.com/koaliciazaedno

Купуването и продаването на гласове са престъпления.