Ангел Георгиев: Недопустимо е да плащаш винетка, докато се опитваш да избегнеш трафика на път за вкъщи

06 Юни 2024 18:37

“Пловдив е град с антична история и е част от културно-историческото наследство на нашата страна. Но като един от по-бързо развиващите се градове в страната, пред него стоят проблеми, които изискват бързи и енергични действия за решаването им.”, каза Ангел Георгиев, водач на листата за 16 МИР – Пловдив град на среща с граждани. Той се фокусира върху три основни проблема, които са от съществено значение за развитието на града.

Според него е необходимо разширяване на околовръстния път на Пловдив и изграждане на югоизточния лъч, за да бъде облекчен трафикът и да се подобрят икономическите връзки между Пловдив и периферните му селища.

Освен това, проблем е липсата на адекватна транспортна връзка до близките села, които на практика са квартали на града.

Пловдив като други големи градове на страната изпитва проблеми с достъпа до детски градини и ясли, поради недостатъчно осигурени места, които да покрият нуждите на града и неговото население.

„Забавянето на транспортния проект за разширяване на околовръстния път на Пловдив и изграждането на югоизточния лъч е породено от некомпетентността на ПП-ДБ и техните кабинети.“, кака още Ангел Георгиев и допълни, че от изключителна важност е да бъде синхронизирана работата и дейността между институциите, ангажирани с изпълнението на проекта.

Той добави, че е необходимо трасето да бъде освободено от винетни такси по примера на северната тангента в град София, за да могат гражданите безплатно да се придвижват между различните квартали на града.

"Недопустимо е да се изисква заплащане в случаи, когато гражданите просто искат да стигнат до някой от кварталите на града, за да избегнат тежкия трафик в центъра.", допълни Ангел Георгиев.

От „Възраждане“ предлагат ефективни решения за облекчаване на трафика и оптимизация на пътната мрежа.

"Те са свързани с проекти за създаване на кръстовища на две нива с цел облекчаване на трафика от периферията на града в посока неговия център, както и изграждане на многоетажни буферни паркинги от центъра на града към неговата периферия." уточни Георгиев.

Той добави още, че е необходима по-голяма ангажираност от страна на държавата, да се отделят средства от бюджета в това направление, за да бъде преодолян транспортния хаос, от който страдат не само гражданите, но и бизнесът.

По отношение на лошата транспортна връзка между града и близките села, Ангел Георгиев спомена, че е необходима цялостна координация между държавата и съседните общини на територията на област Пловдив, за да бъде решен този проблем. Нужно е финансиране и подобряване на материалната база на транспортните ни съоръжения, оптимизация на графика на придвижване и осигуряване на по-голям брой автобуси, които ефективно да обслужват транспортните нужди на населението от тези райони, отваряне на нови линии, за да може градският транспорт на Пловдив да обхване и близките села. Това би имало позитивен ефект и върху демографията в малките населени места, като осигуряването на адекватен достъп на малките райони до големите градове ще повиши и интереса към тях от страна на хората и бизнеса, което в дългосрочен план ще съдейства за облагородяването на тези райони.

За недостига на места в детските градини и ясли, Ангел Георгиев заяви, че и Пловдив както други големи градове изпитва този проблем. „Недопустима е липсата на визия и политическа воля от страна на правителствата и местните власти да застанат пред този проблем и той да бъде решен.", каза Георгиев и допълни, че е необходима цялостна стратегия за осигуряване на достатъчно места за достъп до детските градини и ясли на всички. От съществено значение е подобряване на материалната база на вече съществуващите детски градини, ясли и занимални, както и повече проекти за строеж и изграждане на нови, за да могат да поемат нуждите на населението. Необходимо е детайлно разглеждане и приоритизиране на проблемите, за да да бъдат насочени достатъчно средства от бюджета в това направление, както и засилено сътрудничество между държавните институции и местните власти.

Ангел Георгиев е народен представител от парламентарната група на “Възраждане” в 47, 48 и 49 Народно събрание. Завършва висшето си образование във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, където придобива магистърска степен, специалност “Право”.

Възраждане е с номер 12 в бюлетината

Купуването и продаването на гласове е престъпление!