Шефката на ОИК-Кричим подаде оставка

10 Окт 2023 13:53

 

Председателят на Общинска избирателна комисия-Кричим Елена Иванова подаде оставка. До нея се стигна след назначаването на майка и син на ръководни позиции в СИК, докато бащата е на ръководна позиция в ОИК. По случая вече има решение и на Пловдивския административен съд.

Магистратите отмениха решение на ОИК-Кричим, с което за председател на СИК No 163900010 е назначено лицето Симеон Димитров Тонов, потвърдено с решение на ЦИК.

В решението на Административен съд-Пловдив, което е окончателно и не подлежи на обжалване, е записано, че Общинска избирателна комисия Кричим трябва да проведе законосъобразна процедура по назначаване на председател на СИК No 163900010, при съблюдаване на дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.

Симеон Тонов е избран за председател на СИК, при положение, че неговата майка отново ще бъде ръководен орган - заместник-председател на друга СИК в Кричим с No 163900001, а баща му Димитър Иванов Тонов, отново е член на ОИК-Кричим.

До решението на Административен съд-Пловдив се стига след жалба, предявена от ПП „Движение Нашият град“, представлявано от председателя Атанас Стефанов Калчев.
В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на административния акт в оспорената му част. Твърденията в тази насока се свеждат най-общо до това, че при провеждането на местните избори за общински съветници и кметове за мандат 2015-2019 г. с решение на ОИК-Кричим, Симеон Димитров Тонов е бил назначен за член на друга СИК на територията на град Кричим - No 163900003, като представител на Политическа партия ГЕРБ, като при провеждане на изборния процес, в деня на провеждане, лицето Симеон Тонов е упражнявал превратно правомощията си като член на СИК, като с поведението си е създал предпоставки за забавяне на изборния процес, което като краен резултат се е отразило на възможността голяма част от избирателите да не могат да упражнят правото си да гласуват.

Към онзи момент са възникнали и съмнения, че всъщност поведението на Симеон Тонов като член на СИК е провокирано именно от указания за начина на работа в СИК, дадени му от неговия баща - Димитър Иванов Тонов, който пък в качеството си на член на ОИК, според жалбоподателя, може да влияе на резултата от жалби против такова поведение на неговия син, дори и такива да постъпят пред ОИК. Тези опасения били подсилени и от факта, че към датата на провеждане на местните избори за мандат 2015 -
2019 г., председател на друга СИК - No 163900002, е била майката на Симеон Тонов и съпруга на члена на ОИК Димитър Иванов Тонов - Теодора Симеонова Тонова, което създавало впечатлението за намерение от страна на тази родствена група да влияе съществено върху хода на изборния процес в община Кричим, както чрез участие в СИК, пряко ангажирани с провеждането на изборите,
така и чрез участие в ОИК, която контролира провеждането на изборния процес в
съответните СИК.

Опасенията са, че и тази година изборният ден няма да протече нормално, и има опасност всички гласоподаватели в секцията да имат отново проблем да упражнят правото си на глас.
Друг мотив за решението на съда да поиска от ОИК-Кричим да смени председателя на СИК Симеон Тонов, е условие на пряка йерархична зависимост и подчиненост - ОИК дава
методически указания, провежда обучение и последващо контролира работата на
съответните СИК.
В хода на делото заинтересованите страни - Симеон Димитров Тонов и Политическа коалиция „Продължаваме промяната“ - „Демократична България“, не вземат конкретно
становище по допустимостта и основателността на жалбата.

Заради скандала с назначаването на майка и син на ръководни позиции в СИК, докато бащата е на ръководна позиция в ОИК, председателят на Общинска избирателна комисия подаде поставка, а решението на Пловдивския административен съд е изпратено на ОИК-Кричим, която трябва да назначи друго лице на мястото на Симеон Тонов като председател на СИК.

„С решението на Административен съд - Пловдив е прекратена създадената порочна практика от Общинска избирателна комисия - Кричим по назначаването на членовете на секционните избирателни комисии по формулата "мама - татко и аз"! Председателят на ОИК - Кричим, един млад човек, имащ достойнство, гражданска съвест и морал, към днешна дата - 10.10.2023 г., подава оставка и напуска "гнездото" на ОИК-Кричим!“, каза в позиция председателят на ПП „Движение Нашият град“ Атанас Калчев.

По думите му заместник-председателите и членовете на ОИК - Кричим, които са гласували "ЗА" това порочно решение по назначаването на секционните избирателни комисии, в състава на които са включени и техни родственици, към днешна дата са "там в гнездото", независимо от факта, че председателя на ОИК е подал оставка именно заради техните предходни действия. Той призова гражданите, докато не бъде подменен частично състава на ОИК – Кричим, да подават сигналите си директно на откритата линия за сигнали на МВР.