Съдът върна Куршум джамия на общината в Карлово

21 Дек 2022 12:08

Пловдивският Апелативен съд върна Куршум джамия на община Карлово. Магистратите отмениха решението на Окръжния съд в Пловдив от 2013 г., с което сградата беше върната на Мюсюлманското изповедание. Община Карлово обжалва това решение и така делото стигна до Апелативната инстанция, съобщиха от съда.

Апелативните магистрати приемат, че до 9 септември 1944 г. имотът е бил собственост на Мюсюлманското изповедание. След това обаче имотът е отнет без правно основание и придобива статут на публична общинска собственост, което е пречка за връщането му на изповеданието.

 

По плана от 1998 г. теренът е отреден за зеленина и площ с алеи и пейки за отдих. Тъй като в района е открита ценна археология, намерението на община Карлово бе да превърне сградата в археологически музей.

Отделно от това, още от 1976 г. сградата е обявена за архитектурен паметник на културата и е предназначена за задоволяване на културните потребности на населението.

По тези решаващи съображения искът за собственост, предявен от Мюсюлманското вероизповедание, е отхвърлен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок.

Припомням, че през последните години се проведоха няколко протеста на мюсюлмани с искане Куршум джамия да стане действаща, но по религиозните закони това е невъзможно, тъй като джамията е без минаре и е била осквернявана в миналото.