Проверяват ремонта на жп надлеза при Трилистник

02 Фев 2024 08:01

Областният управител Илия Зюмбилев ще инспектира строителството на жп надлеза край село Трилистник.

Съоръжението е част от модернизацията на жп трасето до Бургас и е в проекта „Развитие на железопътен възел Пловдив“.

В инспекцията ще участва и ръководителят на проекта Иван Бакалски.

ДП НКЖИ е инвеститор на Подобект 4 „Прелез на км 17+008 за изграждане на нов пътен надлез на км 17+008“ към Обект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас – Фаза 2“ по Проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив“ в землищата на с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община „Марица“, област Пловдив.

 

Към момента жителите на село Трилистник ползват алтернативен път покрай жп линията, който им осигурява директна връзка през село Скутaре с град Пловдив и село Рогош.

Алтернативният път бе изграден в резултат на работна среща, организирана отново по искане д-р инж. Зюмбилев през август 2023 г., на която инж. Бакалски сподели, че надлезът при Рогош би трябвало да е готов през март т.г.