УМБАЛ “Свети Георги” за казуса с пострадалия, следствие на паднало дърво пациент

30 Мар 2023 14:09


Във връзка с материал на Нова телевизия, озаглавен „Поискаха няколко хиляди лева за операция на мъжа, затиснат от паднало дърво в Пловдив“, в който материал се акцентира върху сумата, заплатена от близките на пациента за проведено по спешност лечение в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, обръщаме внимание, че с представения материал се цели единствено привличането на вниманието на аудиторията и сензация, а не достоверност на информацията.

Журналистическата етика изисква освен всичко друго, и предоставянето на точна и проверена информация, избягване на преднамерено скриване или изопачаване на факти, както и проверка на информацията преди нейното публикуване, с оглед обективност и безпристрастност при представянето на случая. Становище на лечебното заведение не е потърсено преди излъчването на материала, като видно от заглавието, информацията е представена подвеждащо.

Пациентът е приет по спешност в Отделение по смешна медицина – Звено „Ортопедия и травматология“ при УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив в 13:10 часа на 28.03.2023 г. с политравми на горен десен и долен ляв крайник. Поради тежестта на травмите на пациента, се е наложило извършването на оперативна интервенция, при която са вложени медицински изделия, както следва:

1. Заключваща табуларна плака 1/3 – 3.5 мм., на стойност 1000,00 лв. ;
2. Заключващи винтове, самонарезни – 3.5 мм., на стойност 170,00 лв.;
3. Заключваща плака за дистална тибия L/B, лява – 3.5 мм., на стойност 1500,00лв. и
4. Проксимален бедрен антиротационен пирон, на стойност 1800,00 лв.

Стойността на вложените медицинските изделия не се заплаща от Националната здравно-осигурителна каса, независимо от това дали пациентът е здравноосигурен или здравнонеосигурен. Нормативната уредба предвижда тези изделия да се заплащат от пациента.

На пациента е разяснена необходимостта от влагане на медицинските изделия, за което той е подписал декларация за информирано съгласие, като му е разяснено, че същите не се заплащат от бюджета на НЗОК. Изделията са заявени чрез Болнична аптека на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по предвидения ред за заявяване, отпускане и отчитане на медицински изделия, влагани при лечението на пациенти.