Недялко Славов: В ПУ ”П.Хилендарски” има само оборна бездуховна стадна тишина..

13 Окт 2019 19:52

90% от пловдивските чалгарки и чалгарчета са студентите от висшите учебни заведения в града и на първо място от ПУ ”П.Хилендарски”.
Това не е университет, а търговско дружество за бълване на дипломирани бъдещи безработни. Жалко и за името му, и за славното му начало. Преди имаше скромна база, но имаше творчески дух. Сега има и база, и нови корпуси, и сур билюк нови специалности / очаквам скоро да открият и специалност "Паршутизъм"/, и спортна зала, а няма никой, само някаква оборна бездуховна стадна тишина..

Писателят Недялко Славов, Фейсбук

Main Menu