Нутрия в река Марица /снимки +видео/

01 Юни 2022 17:37

Нутриите мирно си живеят в река Марица – животното е растителноядно и е от боливийски произход. Не закача рибата. Изследвания на поведението му сочат, че нутрията е по-активна нощем, а денем се крие в крайречни и крайезерни гъсталаци. Но в Пловдив излиза и посред бял ден.