ВМРО отново пита за незаконните къщи в ромските махали

11 Фев 2019 14:56

ВМРО изисква от кмета на Пловдив Иван Тотев информация за броя на незаконните постройки в ромските квартали на града и колко са влезлите в сила Заповеди за премахването им. Това съобщи пловдивският лидер на партията Борислав Инчев. Той обясни, че патриотите правят това заявление на база Закона за достъп до обществената информация.

„След като видим колко незаконни постройки има за премахване, можем да направим изчисления какви средства ще са необходими“, обясни той.

Народният представител от ВМРО Александър Сиди заяви, че подготвя такова питане в национален план към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

„Ще направим сериозен отпор по проблема в община „Марица“ за връщането на ромите в незаконните постройки във Войводиново или за приоритетното им настаняване в община „Пловдив“, заяви Александър Сиди.

„Категорично сме против всякакви приоритети, тези хора трябва да си минат по законния ред за регистрация, подаване на заявление и евентуално настаняване в общински жилища, ако има основания за това“ – посочи депутатът. Той подчерта, че 1 млрд. лева са били изхарчени за  интеграция на това малцинство, но резултатите са нулеви. 

„Аз съм евреин и не съм чувал да има еврейска организация за интеграция, за арменска също не съм чувал, а за ромското приобщаване има стотици такива у нас, които само усвояват средства“ , заяви Сиди.

 

Ето и въпросите на Борислав Инчев към кмета Иван Тотев:

 

Уважаеми г-н Тотев,
С настоящето Заявление, по Закона за достъп до обществена информация, желаем да получим информация относно приключили административни действия по изпълнение на чл. 225а, от ЗУТ. Конкретните въпроси, по които желая да получа информация са:
- Колко са издадените заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория по чл.225а от ЗУТ, в район „Източен“, район „Централен“ и район „Северен“ ?
-Колко от издадените заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория по чл.225а от ЗУТ са влезли в сила?
- Колко от издадените заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория по чл.225а от ЗУТ са влезли в сила, след обжалване пред Административен съд Пловдив и съответно решение на Административен съд Пловдив, с което се потвърждава заповедта на кмета на района?
- Колко от издадените заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория по чл.225а от ЗУТ са влезли в сила, след обжалване на решение на Административен съд Пловдив, с което се потвърждава заповедта на кмета на района, пред Върховния административен съд, с което решение Върховен административен съд потвърждава решение на Административен съд Пловдив?
-Има ли изготвени количествено-стойностни сметки (КСС) за изпълнението на всяка една от влезлите в сила заповеди, каква е стойността на всяка една от сметките и колко е общата сума по всички КСС за всяка една от посочените махали и общо за съответния административен район?
Желая да получа в табличен вид исканата от мен информация като бъде включена № на заповедта, дата на влизане в сила на заповедта, административен адрес или ПИ или УПИ, за който е издадена заповедта, вид постройка ( жилищна, стопанска,обслужваща или друга), КСС.

Уважаеми господин Тотев, желая да получа исканата информация, съгласно чл.26, ал.1,т.3 и т.4 от Закона за достъп до обществена информация.

Камилски дол
Vadim

Main Menu