Общинският съвет реши да блокира приемането на акциите на Варна в Пълдин Туринвест

24 Ное 2022 11:00

Общинските съветници решиха представителя на Общината в
Общото събрание на "Пълдин Туринвест" да гласува Против приематнето на акциите на община Варна. Ако се вземе решение за взиматето им, то кметът Здравко Димитров да обжалва. Днес в залата имаше много граждани, които поискаха съветниците да защитят Панаира да не попадне изцяло в ръцете на бизнесмена Георги Гергов.

В началото представител на гражданите Филип Доминов каза, че пловдивският панаир е най-големият в Югоизточна Европа и призова общината да използва блокиращата си квота. „Днес е единственият шанс пловдивският панаир да не стане герговски панаир“, каза той.

Адв. Николай Василев призова ОбС да запази за поколенията Пловдивския панаир, тъй като е сред символите на Пловдив.

Председателят на групата общински съветници на ДБ Веселина Александрова обясни, че ОбС трябва да упълномощи представителят на община Пловдив Ясен Михайлов да гласува против увеличаването на капитала, като използва механизма за защита на общините в смесени дружества. Ако все пак се приемат, кметът Здравко Димитров да обжалва решението. Да спрем апорта на акциите на община Варна, защото иначе делът на Пловдив ще спадне до 22,9 %, призова тя.

Независимият общински съветник Георги Величков припомни, че Пловдив има 2 стратегически обекта – летището и Панаира, като и двата се водят умишлено към унищожаване. „Панаирът гине сега, идеята е да се даде без пари на частни лица“, каза той.

Председателят на групата „Автентична лява БСП“ Николай Радев заяви, че ако не апортира акциите си в "Пълдин Туринвест", община Варна ще ги продаде на друг инвеститор, затова преложеният вариант е „най-малкото зло“.

 

Само след час на извънредно общо събрание на "Пълдин туринвест" трябва да се реши за приемането на дяловете на община Варна, представляващи 29% от собствеността на панаира. Очаква се след прехвърлянето им делът на бизнесмена Георги Гергов в изложбения център да нарасне на 79%, а община Пловдив да стопи своите 25% участие.