Прием на първокласници за училищата в община Асеновград

24 Апр 2020 15:31

Прием на първокласници за училищата в община Асеновград

Има възможност за онлайн приемане на документи.

Кампанията за записване на първокласници стартира още от 01.04.20 г. Всяко от училищата в община Асеновград осигурява онлайн прием на документи. Записване може да се извърши и на място, при спазване на всички здравно-хигиенни изисквания, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването. И посетителите, и служителите на учебното заведение следва да ползват лични предпазни средства при регистрацията на първокласниците. На сайта на всяко училище родителите могат да намерят допълнителна информация. Към момента няма промяна в сроковете. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас на общинските училища в Асеновград за учебната 2020 г./2021 г. се осъществява, както следва:
1. Приемане на документи за участие в първи етап на класиране от 08:00 ч. до 17:00 ч. Срок – от 01.04.20 г. до 29.05.20 г.
2. Класиране на учениците и обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – на входа на училището. Срок - 03.06.20 г. до 17:00 ч.
3. Записване на класираните ученици на първи етап от 08:00 ч. до 17:00 ч. Срок – 04.06.20 г. до 08.06.20 г.
4. Обявяване на свободните места след първи етап на класиране – на входа на училището. Срок – 10.06.20 г. до 17:00 ч.
5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране от 08:00 ч. до 17:00 ч. Срок – 12.06.20 до 16.06.20 г.
6. Класиране на учениците и обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – на входа на училището. Срок – 18.06.20 г. 17:00 ч.
7. Записване на класираните ученици на втори етап от 08:00 ч. до 17:00 ч. Срок – 19.06.20 г.
8. Обявяване на свободните места след втори етап на класиране – на входа на училището. Срок – 23.06.20 г. до 17:00 ч.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 08:00 ч. да 17:00 ч. Срок – 24.06.20 г. до 28.08.20 г.
10. Класиране на учениците и обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – на входа на училището. Срок – 02.09.20 г. до 17:00 ч.
11. Записване на класираните ученици на трети етап от 08:00 ч. до 17:00 ч. Срок 02.09.20 г.

LGarden

Main Menu