Екоинспектори с незабавна проверка след сигнал за замърсяване на река Чепеларска

05 Ян 2020 19:18

 


Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ) незабавно сформира екип от екоексперти, който се отзова на сигнал за замърсяване на река Чепеларска при село Бачково днес. В екипа бяха включени експерти от РИОСВ, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
Сигналът е подаден до РИОСВ – Пловдив днес в 12:50 часа от РУ на МВР – Асеновград и в него се алармира, че водата в реката е с променен цвят.
На място екоинспекторите установяват, че реката има лек белезникав цвят. Взети са водни проби за анализ от три места: река Чепеларска преди Бачковския манастир, река Чепеларска след селото и река Юговска, която е приток на река Чепеларска. На място са направени експресни анализи по показателите проводимост, pH и кислород, които са в норма. Във връзка с установяване причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен детайлен анализ по повече показатели (неразтворени вещества и метали).