РИОСВ извършиха 3 проверки на сигнали за дим и силна миризма от централата за биогаз в с. Труд

26 Юли 2019 12:12

Експерти от РИОСВ – Пловдив извършиха 3 проверки за по-малко от 24 часа на сигнали за дим и силна миризма на фекалии от централата за биогаз в с. Труд, община Марица. При нито една от проверките не е установено задимяване и нетипична миризма.

 

Два сигнала са подадени на „зеления телефон“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Пловдив) от гражданин, представител на Сдружение „Бъдеще за село Труд“. Първият е постъпил вечерта на 23 юли в 20:40 часа. От екоинспекцията са изискали кмета на селото да отиде на място, близо до биоинсталацията, за да провери. Той се е отзовал веднага, но не е установил нищо нередно и е уведомил РИОСВ. На следващата сутрин в 8 часа директорът на РИОСВ - Пловдив е изпратил екип за проверка, който отново констатира липсата на каквито и да е по-особени миризми или пушек.

 

Повторно екоинспекцията е сигнализирана на следващия ден в 11:45 часа. Веднага е изпратен друг екип експерти от РИОСВ - Пловдив, който извършва инспекция на обекта, а след приключването й остава на територията на селото до края на работния ден, за да се направи по-продължително обследване. Отново не са установени нарушения и замърсяване. Инспекторите са разговаряли и с жители на съседните на биоинсталацията къщи, които са отрекли наличието на неприятна миризма през последните дни.
Обектът, за който става дума е „Централа за производство на електроенергия чрез индиректно използване на биомаса в комбиниран цикъл“, собственост на „Билд Инвест Сит“ ООД, находяща се в с. Труд. От въвеждането на обекта през 2015 г. в редовна експлоатация до момента експерти на РИОСВ - Пловдив са извършили повече от 45 проверки на обекта – планови, по сигнали от граждани и медиите, по жалби и други. По повод сигналите за неприятни миризми, след дадени предписания на екоинспекцията не е установявано разпространение на такива извън границите на работната площадка на обекта. За резултатите от всички извършени проверки екоинституцията своевременно е информирала обществеността и ще продължава да го прави.
От екоинспекцията апелират да не се злоупотребява и гражданите да не подават неверни сигнали, тъй като по този начин се затруднява работата на институцията.

 

Ние от Сдружение „Бъдеще за село Труд” държим да информираме обществеността за следното:

· И на трите проверки, които институцията твърди, че е извършила, не са потърсени жалбоподателите за информация. Не е потърсен и кмета на населеното място. Търсени са единствено удобни свидетели.

· РИОСВ ПЛОВДИВ не разполага с техника за замерване и отчитане на миризми.. Това прави констатациите на няколко чиновника необосновани. Особено срещу думата на няколко хиляди от с. Труд. Липсата на въпросната техника е перфектното решение за покровителстване на порочни практики.. Припомняме, че не само в с. Труд, а и в много населени места в цяла България, гражданите страдат от същите проблеми - Русе, Нова Загора, Разград, Царевец, Куртово Конаре. Случаи, които са аналогични с тези на Труд, а поведението на РИОСВ като контролен орган е еднакво войнствено към интересите на гражданите.

· РИОСВ ПЛОВДИВ е констатирала множество малки и големи нарушения на площадката на оператора, но за нито едно не е уведомила обществеността. Явно политическите атаки на институция, която трябва да пази нашето здраве, срещу потърпевшите данъкоплатци от село Труд са по-важни от тежкия обществен проблем.

· РИОСВ ПЛОВДИВ следва последователна и добре изградена концепция на „сляпа”, „глуха” и лишена от обоняние институция, която пилее нашите обществени пари в акции на медийно очерняне на едно от най-големите села в България.

· РИОСВ ПЛОВДИВ извършва услуги насочени към институционалният комфорт на непочтени, крупни бизнес интереси в цялата пловдивска област.

Населението на село Труд ще продължи да осъществява контрол на дейността на РИОСВ ПЛОВДИВ.

ПРИЗОВАВАМЕ ИНСТИТУЦИЯТА РИОСВ ДА НЕ СПЕКУЛИРА С ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОИТО САМАТА Е СЪЗДАЛА. ТОВА Е ВЪРХА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ДЕБЕЛООЧИЕ.

Сдружението подкрепя всеки един предприемач, който осъществява почтено своите бизнес намерения.

Сдружение „Бъдеще за село Труд” не е враг на зелената енергия и подкрепя тази несъмнено ценна технология, но се противопоставя на начина, по който тя се отразява на живота на населението в близост и на тоталната липса на адекватни контролни мерки.

Сдружение „Бъдеще за село Труд” подкрепя законността и спазването на нормите за здравословен и качествен живот и се противопоставя само когато човешкото здраве е изтъргувано в името на бизнес модел, който пряко му вреди, какъвто е случая в село Труд.

Main Menu