Фискален контрол проверява бензиностанция в с. Калековец. Установени са множество нарушения

22 Окт 2020 10:52

 

Инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“ - Пловдив установиха множество нарушения при проверка на бензиностанция в с. Калековец. Обектът е определен след извършването на системен вътрешен анализ на обекти. В бензиностанцията е установена цикличност в неиздаване на фискални бонове в часовия диапазон от 11.00 до 17.00 часа. Това е провокирало проверка, която се извършва съвместно със служители на Български институт по метрология /БИМ/ и Икономическа полиция.
На място е констатирано манипулиране на електронната система с фискална памет /ЕСПФ/, което не позволява отчитането на продаваните горива. На всички налични колонки в обекта е установено наличието на допълнителен модул, който възпрепятства изпращането на данни към касовия апарат за извършените продажби на горива. В хода на проверката са установени и допълнителни съдове за газ пропан-бутан и за течни горива, които не са включени към състава на ЕСПФ, по този начин НАП не получава информация за движението на горива в съответните съдове.
В днешния ден проверката продължава като се очаква включването и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Агенция митници и производителя на ЕСФП.