Младежки център е домакин на международно обучение на Съвета на Европа

14 Май 2019 17:36

 

В Младежки център Пловдив стартира четвъртото международно обучение на екипи на центровете със „Знак за качество“ на Съвета на Европа. В периода 13-17 май младежки работници от Португалия, Белгия, Германия, Румъния, Финландия, Люксембург, Словения, Ирландия и България, се събират заедно, за да обменят идеи и опит по посока активното ангажиране на младите хора в обществения и културния живот.
Основната цел на обучението е да се надградят компетенциите и уменията на образователните екипи на младежките центрове със „Знак за качество“ по отношение на предоставяне на качествени услуги в областта на образованието за човешки права, както и да се затвърди изграденото сътрудничество в мрежата.
„Радваме се, че сме тук точно в този период, защото през май се навършват 27 години от членството на България в Съвета на Европа. Също така отбелязваме 10-тата годишнина от създаването на програмата за „Знак за качество“ за младежки центрове, както и 70-та годишнина от създаване на Съвета на Европа“, подчерта Гордана Бержан, директор на „Европейски младежки център Будапеща“ и координатор на програмата за „Знак за качество“.
На откриването присъства и Цветана Герджикова, представител от Министерство на образованието и науката, която заяви своето удовлетворение от изграждането и дейностите на четирите центъра в страната.
„България е първата държава, в която са наградени два младежки центъра със „Знак за качество“. Продължаваме да работим и да развиваме младежката политика, за да предадем добрия опит на следващите центрове, които искаме да изградим“, коментира Цветана Герджикова - директор, дирекция „Външни европейски програми” към МОН.
„Благодарение на добрата работа на ръководството и екипа, Младежки център Пловдив е изпълнен със смисъл и дух. По този начин се подпомага качественото изпълнение на дейностите и подкрепата на младите хора в тяхното развитие“, сподели заместник-кметът Георги Титюков.
С цялостната си концепция Младежкият център в Пловдив е еталон за спазване и разпространяване на добрите практики на Съвета на Европа и ще служи като добър пример при изграждането на последващите центрове в страната.

 

Main Menu