Бизнесът ще може да плаща на ръка за работа от разстояние

08 Фев 2024 11:50

Депутатите се заеха с първо четене на два проекта на Кодекс на труда - на Министерски съвет (МС) и "Възраждане".

Този на МС предвижда промени, свързани с работата от разстояние. Те са насочени към осигуряване на гъвкавост при организацията на работата и сигурност за страните по трудовото правоотношение, включително по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време. Предвид характера на работата от разстояние - дейности, които се извършват извън помещенията на работодателя, е предвидено в трудовия договор да се определи мястото на работа от разстояние. По този начин се осигурява сигурност за страните по трудовото правоотношение и възможност за работодателя да осъществява контрол на изпълнението на възложената работа.Предвидени са специални разпоредби, с които се регламентират задължения на работодателя при използване на информационни системи за възлагане и отчитане на работата, в т.ч. и по отношение на системи за алгоритмично управление (т.нар. изкуствен интелект) на работните процеси. Целта е да се гарантират правата на работниците и служителите, като се осигури информация за данните, които се събират, обработват и съхраняват в информационните системи и за начина на вземане на решенията.Въведено е т.нар. "право на изключване", което дава право на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка.

Регламентира се основание за намаляване на отговорността на работодателя при настъпване на трудова злополука, когато работещия от разстояние не е спазил правилата по безопасност и здраве при работа.