Кметът Георги Стаменов ще сътвори транспортен хаос с пешеходната зона по ул. Христо Г. Данов

23 Апр 2024 20:14

 

Групата съветници на БСП в местния парламент на Пловдив няма да подкрепи предложението на кмета на район „Централен“ Георги Стаменов за превръщането на частта от ул. „Хр. Г. Данов“ в участъка ул. „Бетовен“ до бул. “Руски“ в пешеходна зона. Това се казва в декларация на ППГОС на „Коалиция за България“ по повод предстоящото гласуване на точката на заседанието на Об С в четвъртък.

Четиримата съветници напомнят, че в последните дни, в следствие обявено намерение, бяха отправени няколко запитвания, сигнали и възражения от страна на собственици на жилищни и търговски обекти по улицата и прилежащата ѝ територия. В тях гражданите изразяват несъгласие с превръщането ѝ в изцяло пешеходна улица.

Групата общински съветници на БСП отправи искане с вх.№94012-2995/18.04.2024 г. към Г-н Георги Стаменов-Кмет на Район „Централен“ да бъде предоставена информация относно строителната документация за „Реконструкция на ул. „Хр. Г. Данов“ - от ул. „Бетовен“ до бул.“Руски“. Към настоящият момент няма отговор на запитването, съобщават социалистите.

Заинтересовани граждани заявяват също, че не са получили достъп до исканата от тях информация за строителните книжа, по отношение на извършения ремонт на улицата и изразяват съмнение относно законността на административните и строителни дейности.

Няма информация да е организирано обществено обсъждане, да е представяно техническо задание за такова инвестиционно намерение. А недоволството на засегнатите граждани във възражения до различни институции съдържат над 120 подписа.

Инж. Калин Милчев, арх. Костадин Палазов, Минка Сърнешка и Илия Гатев обръщат внимание на факта, че е представена позицията на Регионалните колегии на Съюза на архитектите в България и на Камара на архитектите в България, където те се солидаризират с притесненията на живущите и работещи в зоната около Природонаучен музей - Пловдив.

„В Общия устройствен план и в съпътстващия го Генерален план за организация на движението в гр. Пловдив не се предвижда ул. “Христо Г. Данов“ да е пешеходна улица“, подчертава арх. Костадин Палазов.

От БСП – Пловдив обръщат сериозно внимание, че при забрана на автомобилното движение по част от ул. “Хр. Г. Данов“ ще се наруши транспортното движение и по още други две улици в прилежащата територия - ул.“Доктор Никола Генадиев“ и ул.“Александър Екзарх“.

Насочването на транспортният поток от ул. „Хр. Г. Данов“ само по ул. “Бетовен“ ще създаде поредната "тапа“ в транспортния хаос на града ни, категорични са пловдивските социалисти.

Предвидените джобове за паркиране и зарядни станции за електрически автомобили говорят, че афишираното превръщане на този участък от улицата в пешеходен не е в следствие на задълбочено проучване и съгласуване, а моментно хрумване на администрацията, отбелязват още съветниците.

Те заявяват, че Пловдив не е само музей на открито, а жив град и това налага комплексно решаване на проблемите, а не задълбочаването им. Спазването на предписанията на ОУП и Транспортно комуникационния план е задължение на Общината, напомнят от БСП.

„Избрани сме да представляваме гражданите на Пловдив и сме съпричастни с тревогите им. Затова настояваме за прозрачност и законосъобразност на административните процедури по отношение на извършения ремонт и реконструкция на част от ул. “Христо Г. Данов“ и се обявяваме против превръщането на цитираната част в изцяло в пешеходна“, коментира председателят на групата инж. Калин Милчев.

По думите на арх. Палазов „споделено ползване на участъка с намаляване на скоростта и приоритетно пешеходно движение е компромисен вариант.

Социалистите предлагат на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров да предприеме необходимите действия за обезопасяване на участъка и намаляване на скоростта, със съответните знаци и предпазни съоръжения, съгласувани с отговорните институции и НИНКН.