Константин Георгиев: Спира ли кметът на Пловдив строеж на ясла с национално финансиране?

24 Апр 2024 10:30

Общинският съветник от Коалиция "Съединени за Пловдив" Константин Георгиев ще направи питане на утрешната сесия на Общинския съвет - Пловдив до кмета на Община Пловдив Костадин Димитров относно евентуално спиране на строежа на детска ясла в район Тракия. Припомняме, че над 400 души са се подписали срещу изграждането на детска ясла в междублоковото пространство.

 

П И Т А Н Е
От
Константин Георгиев – Общински съветник от ППГОС МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ“

Правно основание: Чл. 80, ал 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Проблемът с детските ясли в Пловдив се задълбочава от ден на ден. От последното класиране през месец март, от 711 деца, кандидатствали за прием в детски ясли, приети са само 49. Това означава, че над 650 родители не могат да започнат работа, тъй като няма къде да оставят децата си.

В приемната ми като общински съветник дойдоха граждани от район „Тракия”, които изразяват недоволството си от евентуалното спиране на проекта на детски ясли до блокове 41,42, 43.

Според информация от медиите, 409 души са се подписали срещу изграждането на детски ясли в УПИ – I 56784.540.486. Самите ясли трябва да бъдат за 200 места, точно колкото е недостигът в район „Тракия”.

Община Пловдив успя да привлече финансиране от МОН за изграждането на яслите, като сумата е 4,5 млн. лева. Това е и проектът, който има нужда от най-малко самоучастие на собствени бюджетни средства от 7-те спечелени проекта – едва 1,5 млн. лева.

Видно от документите за конкретния имот, още през 1977 година, преди да се построят жилищните блокове, имотът е бил отреден за „Детски комбинат”. Предназначението му никога не е било за друго, освен за детско заведение.

По информация в медиите виждаме, че Община Пловдив може да се откаже от този проект, заради искането да се запази „зеленината” в имота, отреден за детски ясли или градина.
Също от медиите, в обстоен материал, по сигнал на граждани е видно, че зелените пространства в зоната са точно дефинираните като необходими при приемането на плановете от 1977 г. Никой от тях не е със сменено предназначение от тогава до днес. По-скоро проблемът, който се наблюдава поне от 12 години, времето в което и вие бяхте районен кмет на район „Тракия“, е несоциализирането, неподдържането и неразвиването на зелената система в определените пространства. От години, включително във вашето управление, е допуснато личните автомобили да завземат пространствата, определени за зелени площи.

С оглед на гореописаното, отправям следните въпроси:

Предвиждат ли се средства в бюджета и какви са Вашите планове, така че зелените площи в района да бъдат преведени, както определят плановете от 1977г.?

На какво основание сте заявили пред подписалите подписката, че в УПИ I – Детски комбинат, кв. 6, одобрено със заповед №1343/29.08.1977г., няма да се строи определената в градоустройствените планове ясла?

Ще претърпи ли бюджетът на Община Пловдив финансови загуби от неусвояването на отпуснатите от МОН средства?

Съобразен ли е общественият интерес, като се съпостави искането на жители в съседните блокове и нуждите на пловдивчани? Видно от подписката – в нея са участвали 409 души. В същото време при разкрити 200 места, това значи, че за 5 години през детското заведение ще минат 1000 деца, а за 10 години – 2000. Или пряко или коствено, решението за непострояване на детска ясла ще засегне в негативен план между 2 000 и 5 000 пловдивчани.