Теодора Николаева: България трябва да се рекламира като атрактивна културно-историческа дестинация

26 Май 2024 10:10

 

Третата в листата на “БСП за България” за предстоящите парламентарни избори е Теодора Николаева. Тя е на 38 години. Магистър е по Корпоративно управление, бакалавър по Стопанско управление. Има специализации по предприемачество и мениджмънт в туризма. Мениджър е в туристическия сектор с над 13 години опит на същата позиция, като преди това и понастоящем осъществява дейност в управлението на проекти. Член е на УС на Съвет по туризъм – Пловдив, директор е на Център за професионално обучение (ЦПО към Интелект КООП ЕООД), преподавател и ментор в курсове за придобиване на професионална квалификация на безработни лица в сферата на туризма.
Можете да я подкрепите с бюлетина номер 24 и преференция 103.

 

- Г-жо Николаева, каква е основната причина, която Ви подтикна да се кандидатирате за народен представител?

- Вярвам, че всеки трябва да даде своя принос, независимо дали чрез доброволчество, професионални дейности или публична служба. За мен възможността да представлявам интересите на хората и да работя за тяхното благополучие беше силен стимул да се кандидатирам за народен представител. Като част от колективи винаги съм била ангажирана с обществените проблеми и съм търсила начини да ги адресирам. Това ми предоставя възможност да приложа своите познания и опит в правенето на политики, особено в областта на туризма, образованието и социалните дейности.

 

- Кои са основните каузи, зад които ще застанете в парламента?

- Сред основните ми приоритети са икономическото развитие и намаляване на неравенството. Въпреки че България отбеляза известен напредък в икономическата сфера през последните години, остават значителни предизвикателства. Страната трябва да работи за насърчаване на устойчив икономически растеж, създаване на качествени работни места и намаляване на неравенството. Това може да се постигне чрез инвестиции в образование, наука и технологии, подкрепа за малкия бизнес и гарантиране, че ползите от растежа са споделени широко в обществото.

 

- От какво има най-голяма нужда България в момента?

- Без да се замисля бих посочила приоритетно нуждата на страната ни от стабилност и редовно правилство с възможност за дългосрочно ефективно управление. Но отговорът на този въпрос не е еднопосочен. България продължава да се бори с корупцията на всички нива на обществото, от местната администрация до висшите ешелони на властта. Наличието на прозрачни и отговорни институции, прилагането на ефективни антикорупционни мерки и създаването на култура на почтеност са от съществено значение за изграждането на доверие в държавните институции и насърчаването на икономическия растеж.

 

- Кои законодателни инициативи считате за най-належащи?

- Широко обсъждан, и не без основание, е преходът на страната ни към нисковъглеродна икономика или т.нар. Европейска зелена сделка. Тя поставя ЕС и в частност България във все по-голяма зависимост от вноса на енергийни горива. Нужно е преразглеждане на поетите ангажименти от страната ни като част от ЕС, защото зеленият преход не бива да бъде за сметка на работни места. Алтернативи в посока на това са съществуващата ядрена енергетика, масова газификация, развитие на ВЕИ потенциала, повишаване на енергийната ефективност. Възможностите ни са за внедряване на иновативни технологии при които не само ще се гарантира, но и ще се обезпечат както политиките от мерки и действия за опазване на околната среда и водите, заетостта на наетите служители и работници в сектор “Енергетика“, така и устойчивото развитие на посочената индустрия.

 

- Какви промени са нужни в сферата, в която Вие сте експерт?

- В Туризма са необходими активни политики по повод популяризиране на България като атрактивна културно-историческа дестинация и запазване на ползваното до момента данъчно облекчение от местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.
Недостигът на кадри в туризма е хроничен. За решаването на този проблем е нужно ефективното взаимодействие между държавата, представителите на бизнеса и учебните заведения, както по отношение на годишния прием, учебните програми и стажове, така и по отношение възнаграждението на заетите в туризма. Приоритет е възобновяване на интереса на младите хора към туризма като един от водещите отрасли в българската икономика.

 

- Защо избирателите да гласуват на предстоящите избори?

- На прага на поредните избори гражданите вероятно си задават въпроса „Има ли смисъл да гласуваме отново?“ Макар и доста често, макар и обезкуражаващо да изглежда поредното ходене до урните, вярвам, че няма по-решаващ фактор за нашето бъдеще от нашия глас сега. Негласуването не води до промяна, нужно е активното участие на гражданите в изборите.

 

- Защо да подкрепят "БСП за България"?

- Със своето развитие, но и устойчивост в годините на преход и поява на нови политически формации и партийни експерименти, БСП доказа, че има съществена роля в политиките на държавата по отношение на трите основни стълба за утвърждаване на общественото благо и националните интереси:
Икономически политики в полза на работниците, регулиране на икономическото неравенство и инвестиции в социални услуги, образование и здравеопазване.
Приоритизиране на социалните въпроси по отношение на защита на правата на гражданите, в т.ч. хората в неравностойно положение, възрастните хора, младите семейства и преодоляване на демографската криза в България.
Външна политика: балансирана външна политика, недопускаща участието на страната ни във военни конфликти.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!