ТИР пропадна на републиканския главен път Девин - Кричим - Стамболийски

04 Окт 2023 10:45

 

 

Тежкотоварен камион пропадна днес около 05:15 часа сутринта в резултат на поредната тежка авария на водопровода в участъка на републиканския път III-866 Девин - Кричим - Стамболийски, в урбанизираната територия на град Кричим.

„Пропадането на камиона вследствие на аварията, е резултат от трайно безотговорното отношение на държавата в лицето на Агенция пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие! От години алармираме за изключително лошото състояние на републиканския път в регулационните граници на гр. Кричим и търсим решение на проблема“, съобщиха от община Кричим.

На 04.01.2022 г. в МРРБ, община Кричим внесе технически проект за обект: „Основен ремонт/рехабилитация/ на път III-866 Девин-Кричим-Стамболийски от км 104+609 до км 106+010 (в регулационните граници на гр. Кричим)", който е одобрен и съгласуван от всички институции, включително и от АПИ. Проектът е изготвен по инициатива на община Кричим, тя е възложител, разплатен е със собствени общински средства, и е дарен на МРРБ с цел ускоряване и подпомагане процеса на неотложен ремонт на пътя!

Пътят е изцяло амортизиран и не може да поеме тежкотоварния трафик по него.

АПИ и МРРБ нехаят, Областната комисия по безопасност на движението към Областният управител на област Пловдив не е в състояние да направи нищо, освен констатациите, които бяха направени от съвместната междуведомствената комисия на Агенцията по пътна безопасност, община Кричим и Областната комисия, които бяха изпратени със становища до АПИ и МРРБ, в крайна сметка с резолюция на Окръжна прокуратура – Пловдив е прекратена преписката образувана по сигнал на Атанас Калчев в качеството му на кмет на община Кричим за бездействието на държавните институции. Поради чуждото нехайство се разрушава подземна инфраструктура, ВиК - Пловдив отстранява аварии, а общината събира негативите без вина!