Повече пари за образование, здравеопазване, социални дейности и инфраструктура в Община Марица

15 Фев 2024 14:13

 

Бюджетът на Община „Марица” за 2024 година бе приет с 25 гласа "за" на заседание на Общински съвет “Марица“. Макрорамката е в размер на 69 062 291 лв.
В бюджета за 2024 година са осигурени средства за образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт. Създават се условия за спокойно и същевременно динамично развитие на нашата общината, за задържане на хората в населените места, за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, за развитие на икономическа зона и нови проекти с европейско финансиране. Акценти в Капиталовата програма са инвестиции в населените места – в улици, тротоари, зелени площи, подобряване на инфраструктурата, строителство на спортни съоръжения и площадки. Най-много са средства предвидени за асфалтиране на улици за всички селища в общината – близо 3 170 000 лева. С пари от бюджета ще бъдат обновени и читалищата в Калековец, Трилистник, Костиево, Маноле, Ясно поле.

Над 400 хиляди лева са отделени за ремонт на кухненските блокове в детските градини в Трилистник и Царацово, за подмяна на настилката в забавачката в Граф Игнатиево и за ремонт на външната тераса в ДГ „Пролет“ в Рогош. Акцент е и проектирането на нови обекти, чието изпълнение ще се създадат по-добри условия за живот на жителите на общината. Сумата за проектиране е над 700 000 лева, като са включени детски площадки, спортни съоръжения и ремонт на улици и обществени сгради.