Съветът на Европа поднови знака за качество на Младежки център

03 Юни 2022 12:29

 

Експертната комисия на Съвета на Европа поднови „Знак за качество за младежки центрове“ по време на визитата си в Младежки център – Пловдив. Знакът за качество е приз в сферата на младежката работа. В България единствените два центъра със знак за качество са в Пловдив и Стара Загора. В Европа центровете, носители на приза, са общо 14.

Според Съвета на Европа критериите за притежание на знака са изпълнени и са предприети мерки за надграждане на дейностите на центъра. В резултат на това експертната комисия взе решение да предложи продължаване на периода, в който „Младежки център – Пловдив“ да е носител на „Знак за качество“.

По време на посещението бяха обсъдени още стратегическото развитие на центъра по посока изпълнявани проекти, обучителни програми и дейности, а също обособяването на нови пространства и инфраструктура.

От „Младежки център – Пловдив“ изказват благодарности към екипа на Община Пловдив, представителите на Програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и „Норсенсус Медиафорум“, представителите на Консултативния съвет към центъра, Младежки съвет Пловдив, както и на стажанти в центъра.