МУ-Пловдив в международен екип за мащабно кардиологично изследване

02 Фев 2024 16:41

 

Мащабно кардиологично изследване за оптимално управление на сърдечно-съдовите заболявания стартира международен екип от специалисти, в който влизат и експерти от Медицински университет-Пловдив.
Проучването се провежда в рамките на европейската програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по проект AFFIRMO, в който участват 19 партньори от 9 държави (Дания, Великобритания, Белгия, Швеция, Италия, Румъния, Сърбия, Испания и България).
Координатор на проекта за България е проф. д-р Мария Токмакова – заместник-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив, утвърден кардиолог с ръководни позиции в национални и международни здравни структури, с множество публикации, съобщения и лекции на световни научни форуми. Другите членове на екипа са експерт по неврология (проф. д-р Пенка Атанасова) и по обществено здраве (доц. д-р Ангел Джамбов).
Изследванията ще обхванат 50 центъра от шест европейски страни, които ще включват приблизително 1250 пациенти на възраст над 65 г. с кардиологични проблеми и редица съпътстващи рискови заболявания. В България са селектирани 8 центъра от Пловдив, София, Хасково, Перник на базата на проявен интерес към лечението на пациенти с полиморбидност. По време на цялото изследване лекарят ще проследява и анализира данни, за да предостави на пациента препоръки или промени в лечението и начина на живот. За целта ще бъде създадено и мобилно приложение.
Днес в университета се проведе изследователска среща на специалистите от осемте центъра у нас за запознаване с платформата, методите и протоколите на изследване, както и технологията на попълването на стандартизирани от координаторите документи.
Целта на проекта е подобряване лечението на пациенти, намаляване на риска от усложненията, а с това – и разходите за здравеопазване.