Следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“

07 Мар 2024 14:26
Професионална квалификация «лекар» по специалностите - Клинична лаборатория и  Физикална и рехабилитационна медицина Професионална квалификация «лекар» по специалностите - Клинична лаборатория и Физикална и рехабилитационна медицина

Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД е единственото лечебно заведение от СИМП в Южна България, акредитирано със Заповед № РД -01-557/10.10.2023 год. на Министерството на здравеопазването за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация «лекар» по следните специалности:

 

1. «Клинична лаборатория»
2. «Физикална и рехабилитационна медицина»

 

«ДКЦ II Пловдив» ЕООД има сключен договор с Медицински Университет гр. Пловдив за провеждане на теоретичното обучение на специализантите по горецитираните специалности,
съгласно Наредба № 8/13.11.2019 год. на Министерството на здравеопазването.