УМБАЛ “Свети Георги” домакин на среща за обмен на опит при безопасност при работа

27 Апр 2024 18:24

 

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив бе домакин на официална среща по повод Световния ден по безопасност и здраве при работа. Събитието се организира в университетската болница, след като тя бе отличена с две награди в конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“.

Тази година най- голямата българска болница спечели два приза в конкурса в категориите "Големи предприятия с над 250 заети лица" и "Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасни и здравословни условия на труд". Тези отличия признават усилията на болницата за подобряване на работната среда и модернизиране на инфраструктурата.

На срещата присъстваха заместник-директорът по Диагностична и лечебна дейност проф. д-р Иван Дечев, инспекторът в сектор „Здраве и безопасност при работа“ инж. Стефан Калфов, управителят на служба “Трудова медицина” д-р Дорина Манахилова, както и официални гости, като директора на Инспекцията по труда в Пловдив Атанас Чернаев, представителя на НОИ Тодор Конарски, представителя на синдикат КТ “Подкрепа” Кирил Бинев и Боян Бойкински от КНСБ.

Събитието събра и представители на ключови институции и организации, както и водещи фигури от сферата на здравеопазването и работната среда. По време на срещата проф. Дечев представи презентация, свързана с дейността на болницата като модел за добри примери в областта на безопасността и здравето при работа.

От своя страна, инж. Стефан Калфов представи допълнителна информация за практиките и стандартите, прилагани в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив, както и за специалните обучения на медицински специалисти и санитари.

Събитието подчерта важността на сътрудничеството между обществените институции и частния сектор за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда за всички работници.