Хидрофорна уредба ще разреши проблема с водата в гробищния парк на ул. „Миньор” в Община Асеновград

22 Авг 2019 16:02

В разчета на капиталовите разходи на Община Асеновград за 2019 г. е включен обект „Водоснабдяване на гробищни паркове на ул. Цар Иван Асен II и ул. Миньор, гр. Асеновград” на стойност 100 000 лв. с вкл. ДДС. Съгласно план-графика за провеждане на обществените поръчки за тази година, този обект е групиран с други обекти, които Общината ще изпълнява съвместно с „ВиК” –Асеновград.

За гробищния парк на ул. „Миньор” е предвидено изграждане на водопровод около новите полета и изграждане на ограда откъм южната част на парка. Във връзка с възникналия проблем с водоподаването на гробищния парк Община Асеновград и „ВиК” – Асеновград са извършили обследване на цялата изградена до момента система което е установило липсата достатъчно налягане, което да осигури водоподаване към чешмите. По препоръка на ВиК специалисти е необходима хидрофорна уредба за справяне със създалата се ситуация, която ще струва 34 000 лв. Предстои да бъде входирано на предстоящото заседание на

Общинския съвет другата седмица като извънредна точка предложение за промяна в разчета на капиталовите разходи за поставяне на такава хидрофорна уредба.

За гробищния парк на ул. „цар Иван Асен II” е предвидена подмяна на водопровод и отводняване на съществуващите чешми, както и ремонт на оградата от страната на Козановско шосе.

LGarden

Main Menu