Община Асеновград с предписания към собствениците на замърсени имоти

20 Фев 2020 16:14

 

Служители на Дирекция „Строителство, благоустройство, строителен контрол и екология“ към община Асеновград, съвместно с екипи от РУ на МВР в града извършиха проверка на образувалото се сметище в частни имоти. Комисията състави констативен протокол, копие от който ще бъде изпратен до собствениците. Установени са нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), изразяващи се в нерегламентирано замърсяване на частни имоти, намиращи се в местност „Изворите“ на землище Мулдава, община Асеновград.

В тази връзка, общинската администрация изпрати писма, с които са дадени предписания на собствениците на имотите, в 1-месечен срок да почистят натрупаните отпадъци, в съответствие с изискванията на ЗУО. Техен ангажимент е писмено да уведомят община Асеновград, че са го направили.

След изтичане на горепосочения срок, в случай на неизпълнение на предписанието местната управа ще предприеме действия, съгласно ЗУО, като съставяне на актове за административно нарушение и сигнализиране на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. Задължение на собствениците на имотите е да не допускат повторно замърсяване.

Main Menu