Община Куклен спечели делото на последна инстанция срещу крематориума

11 Сеп 2020 13:12

Върховният административен съд на Република България  се произнесе с 
решение № 11365/ 31.08.2020 като ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1389 от 
21.06.2019 г. по административно дело № 2656/2017 г. по описа на 
Административен съд – Пловдив, който  е отменил решение № 2-III/2017 
г. по оценка на въздействието върху околната среда на директора на 
РИОСВ - Пловдив, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно 
предложение „Преустройство на склад за строителни материа¬ли в 
инсинератор за човешки тленни останки“ в имот № 001382, местност „Орта 
хан“, землище на гр. Куклен, и е осъдил Регионална инспекция по 
околната среда и водите.
Припомняме, че делото бе образувано по жалби на община Куклен, 
представлявана от кмета Мария Белчева, както и такава подадена от 
физическите лица Димитър Т., Ива Д., Весела Д., Мария В. и Надежда П. 
против Решение № 2-ІІІ/2017год. по оценка на въздействието на околната 
среда от 29.08.2017г. на директора на РИОСВ – гр. Пловдив, с което е 
одобрено осъществяването на инвестиционно предложение  “Преустройство 
на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни 
останки“ в имот в местност „Орта хан“ в землището на гр. Куклен, с 
възложител “Фундамент” ООД.
Преди повече от 3 години  намерението за изграждане на инсинератор за 
човешки тленни останки на територията на Община Куклен предизвика 
бурна обществена реакция. Хората инициираха подписка, събрала 
недоволството на повече от 2 хиляди души. Протестираха и получиха 
подкрепа от Пловдивската митрополия, в лицето на Негово 
Високопреосвещенство Николай.
Решението на Върховния административен съд, относно крематориума с 
инвеститор "ФУНДАМЕНТ"ООД и производството по делото с висок обществен 
интерес приключва с уважение на всички възражения от страна на кмета 
на община Куклен Мария Белчева срещу РИОСВ Пловдив. Разноските по 
делото, които екоинспекцията  трябва да заплати са в размер на 3 
496,94 лева. в полза на общината.
  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Main Menu