Започна пролетното измерване на качеството на атмосферния въздух в с. Белащица

08 Май 2019 13:31

От 7 май РИОСВ - Пловдив започна пролетното измерване на качеството на атмосферния въздух в село Белащица, община Родопи.
Измерванията се извършват по 14 последователни дни през всеки един от четирите годишни сезона, като първата серия беше през зимата. Мониторингът на въздуха се прави вследствие на многобройните сигнали от жителите на населеното място и е в изпълнение на годишния график за имисионен контрол на екоинспекцията.
Целта на измерването е да се определи въздействието на дейността на двете кариери за добив на инертни материали върху качеството на атмосферния въздух в селото. След приключването му експертите ще направят анализ на въздействието на работата на кариерите върху качеството на въздуха в населеното място.
Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е разположена в близост до хотелски комплекс „Св. Георги“ в началото на селото откъм кариерите. Мястото е съгласувано с жителите на селото.

LGarden

Main Menu