Депутатите решиха: Минималната заплата става 933 лв.

01 Дек 2023 14:48

 

От 1 януари 2023 г. минималната работна заплата става 933 лева. Пенсиите ще се вдигнат само с 11%, решиха депутатите днес с приетия на първо четене проектобюджет на Държавно обществено осигуряване (ДОО).

Законопроектът мина със 135 гласа "за" (ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС), 30 против (БСП, 4 от "Възражднане" и 5 от ИТН) и 32 ("Възраждане" и 2 от ИТН).

Според текстовете на Министерския съвет планираните приходи в бюджета на ДОО са малко под 12 884,0 млн. лв. Увеличението спрямо миналогодишния са с малко над 1 655,0 млн. лв. - 14,7%. Проектът на бюджет е съставен при допускане, че средният осигурителен доход ще нарасне с 11,2%.

 

Разходите възлизат на 24 331,1 млн. лв. Спрямо миналогодишния бюджет има увеличение с 2 542,1 млн. лв. - 11,7%. В голямата си част разходите се вдигат най-вече заради планираното вдигане на пенсиите.

Предложенията

Увеличение на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв. от 1 януари 2024 г.;

Увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, както и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 933 лв.;

Увеличаване на максималния осигурителен доход от 3400 лв. на 3750 лв.;

Увеличение на пенсиите по "швейцарското правило" с 11% от 1 юли 2024 г.;

Минимален размер размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 1 януари до 30 юни – 523,04 лв., а от 1 юли до 31 декември – 580,57 лв.

Увеличение на възрастта и осигурителния стаж при пенсиониране при условията на трите категории труд:

За работещите при условията на трета категория труд са 62 години и 2 месеца навършена възраст и 36 години и 6 месеца осигурителен стаж за жените и 64 години и 7 месеца навършена възраст и 39 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете;

Необходимата възраст за пенсиониране при непълен стаж е 67 години, при наличие на 15 години действителен осигурителен стаж;

Необходимите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност” са 54 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола;

Минималната възраст за пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд по чл. 168 от КСО или са променили осигуряването си по чл. 4в от КСО, е съответно 50 години и
8 месеца за жените и 54 години и 2 месеца за мъжете от първа категория и 55 години и
8 месеца за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете от втора категория труд.

Отпуснатите до 31 декември 2023 г. се осъвременяват с 50% от инфлацията и 50% от нарастването на средния осигурителен доход;

Увеличение на т.нар. "вдовишки добавки". От 26,5% от пенсията на починалия съпруг или съпруга добавките вече ще са 30% - т.е. ръстът е с 13,2%;

Работодателите ще плащат само първите два дни от болничния, а не първите три, както бе досега;

Увеличение на обезщетенията за временна неработоспособност. Общата сума по тази мярка е 79,7 млн. лв.:

Дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;

Дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 107,14 лв.

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв.;

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (майчинство) и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) - 780 лв.;