Пловдивската народна библиотека представя Владимир Градев с „Прочити на Данте“

01 Апр 2024 16:05

Пловдивската народна библиотека съвместно с Фондация „Комунитас“ ще представи тритомното издание „Прочити на Данте“ от Владимир Градев.

Срещата, в която ще участват авторът проф. Градев и главният редактор на сп. „Култура“ Тони Николов, ще се състои на 4 април – четвъртък, от 18:00 ч. във фоайе Изкуствотека на библиотеката. Модератор на разговора ще бъде д-р Вероника Келбечева.
По време на събитието ще звучи барокова музика в изпълнение на Пламен Проданов – блокфлейти и Екатерина Фокина – барокова виола.

„Прочити на Данте“ е забележителен принос в световната дантология, който прави шедьовъра на Данте Алигиери близък за съвременния човек, разгръщайки пред него пластовете история, философия, богословие и литература. В трите си тома, посветени на „Ад”, „Чистилище“ и „Рай”, то изяснява взаимовръзките и смислите на стиховете и въвежда читателя в сърцевината на поетичния и духовен гений на „Божествена комедия”. Проф. Градев разкрива най-дълбоките значения в текста на Данте, които често се губят в превода, без да остава единствено в полето на академичното. Той създава разказ, чиято цел е да увлече читателите да поемат на пътешествие с един от най-значимите поети на Средновековието.

*Владимир Градев преподава теория на религията в специалност „Културология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Философия на религията“ в Нов български университет. Основните му изследователски интереси са в областта на философия на религията, съвременната философия, културологията и политическите науки. От 2001 до 2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския орден. Автор е на книгите „Силите на субекта. Опит върху философията на Мишел Фуко“ (1999), „Прекъсването на пътя“ (2000), „Политика и спасение” (2005), „Между абсолютното тайнство и нищото“ (2007), „Това не е религия“ (2013), „Излизания“ (2015), „Разпознавания. По пътищата на душата“ (2017), „Приближавания“ (2019).

*Тони Николов е философ и журналист. Главен редактор на Портал Култура и сп. „Култура“. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши социални науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу и на книгата на Бенедикт XVI „Светлина на света“. Съставител на четиритомника с есета на Георги Марков и на неиздадените ръкописи на Иван Хаджийски. Дългогодишен хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на книгите: „Пропуканата България“ („Хермес“, 2015), „Българската дилема“(„Хермес“, 2017), „Спомнена София“ („Рива“, 2021, отличена с Наградата на София за литература), „Бленувана София“ („Рива“, 2022), „Има такава държава“ („Хермес“, 2023), „Незабравена София“ („Рива“, 2023).

Събитието е третото от цикъла „Литературни срещи в библиотеката“ и е посветено на 145-годишнината от създаването на Пловдивската народна библиотека.