Дани Каназирева: Презастрояването на центъра и районите ще продължи и при новия ОУП

23 Ное 2022 12:35

Презастрояването на централната градска част и районите на Пловдив ще продължава, ако се приеме изменението на Общ устройствен план във вида, в който е предложен за обсъждане в Общинския съвет. Това е становището на лидера на „Съюз за Пловдив“ Дани Каназирева по повод на териториите в покрайнините на Пловдив, чиито собственици не могат да инвестират, докато Община Пловдив не изготви устройствени планове.

Сред кварталите са местността „Терзиите“ между Прослав и Коматево и индустриална зона – изток в Остромила. Проблемът беше поставен от гражданите както на обсъждането на окончателния проект в ЕСУТ, така и на срещите в приемната на „Съюз за Пловдив“.

„Община Пловдив е втора по големина на население и една от най-малките по територия. Всички говорим за разширяване на града и ползите от присъединяване на съседните населени места, като в момента се подготвя референдум в Белащица. Но истината е, че и дори възможностите, които градът ни има в крайните точки на общината за насочване на инвестициите и извеждане на строителството в периферията, не само не се използват, а напротив, с новия ОУП този процес се блокира за много години напред“, твърди Каназирева.

 

Тя посочва, че ще бъде допусната огромна несправедливост, ако не се отстрани сериозен пропуск относно НЕурбанизираните територии, за които в ОУП са заложени специални условия . По сега предложените текстове в Правилника за прилагане на ОУП, който е негова неразделна част, Общината следва да изготви цялостни ПУП-ове за цели зони или така наречените устройствени модули. Тези зони са обозначени със звездичка (*) в ОУП.

В параграф 2, ал. (6) от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане е казано, че цялостните подробни устройствени планове по чл.44,ал. 5, т. 1 се изработват, процедират и одобряват в срок не по-дълъг от пет години от влизането в сила на ОУП.

До одобряването на плановете по ал. 5, т. 1 не се допуска процедиране на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на отделни поземлени имоти – земеделски земи.

„Проблемът е, че по закон такива планове се изработват единствено и само Общината. Ако приемем така предложените текстове и 5г. срок, ние на практика лишаваме собствениците от инициатива за неопределен период от време“, подчертава Каназирева.

Тя поставя редица въпроси, свързани с готовността на общинската администрация за изготвяне на всички тези цялостни планове. Има ли експертен капацитет в Община Пловдив? Изготвен ли е анализ на неурбанизираните територии и колко на брой устройствени модули са дефинирани, ако ще се възлагат тези планове? Разполага ли администрацията с бюджет за изработването им?

„ На практика се получава абсурдна картина – въвежда се мораториум за процедиране на отделни ПУП-ове точно в периферията на града, където в ОУП се предвижда нискоетажно строителство и висок процент зеленина. Според мен една от основните цели при приемането на Общия устройствен план трябва да бъде да озаптим инвестиционния интерес в централната част и урбанизираните зони в жилищните комплекси. Но се прави точно обратното – инвестиционният нагон е оставен да се вихри в старите части на Пловдив. Къде е логиката да вземаме подобно нецелесъобразно и противоречиво решение?“, недоумява Каназирева.

Позицията й е категорична - не трябва да се допуска огромни територии в периферията да стоят празни десетки години. Затова прави конкретно предложение - срокът в параграф 2, ал. (6) от Преходните и заключителните разпоредби на правилника да бъде изменен и да стане 9 месеца вместо посочените 5 години. А именно, в документа да бъде записан следният текст: „ Цялостните подробни устройствени планове по чл.44,ал. 5, т. 1 се изработват, процедират и одобряват в срок не по-дълъг от девет месеца от влизането в сила на ОУПО“.

„По този начин администрацията ще има достатъчно време да структурира своята работа от една страна, и ако не успее, собствениците ще имат право сами да процедират ПУП-ове за своята собственост“, коментира Дани Каназирева.