Манол Генов: Социалистите в община Садово имат рецепта как се печелят избори- с работа и честен диалог с хората

17 Мар 2023 14:11

 


Община Садово не е само в центъра на Южна България, тя е в центъра на всеки отговор как се печелят избори и как се отстоява всяка победа. Тук не помнят откога друга партия, освен БСП е печелила избори. Това каза водачът на листата на „БСП за България“ Манол Генов на среща със съмишленици и граждани в Садово.

Земеделието е в сърцето на садовския регион десетилетия наред, това е поминък, бизнес и смисъл за хората, но държавата все повече е длъжник като политика и грижи в този сектор, каза г-н Генов на срещата. Той подчерта, че в своята платформа БСП има специални фокуси в тази посока: системна подкрепа за зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството. Крайно време е държавата решително да вземе мерки по възстановяване на магистралната преносна врежа на „Напоителни системи“ ЕАД. Точно Садово е мястото, където най-много му приляга да поемем ангажимент как ще отстояваме да има действащи държавни гаранционни схеми за управление на риска при неблагоприятни климатични условия за земеделските стопани, каквито са градушките и наводненията, каза още той.

Водачът на листат на „БСП за България“ за Пловдивска област подчерта специално и ангажимента на партията за това да има ускорено залесяване и рекултивация на унищожени земеделски и горски територии, както и забрана износа на дърва за огрев от държавните гори и държавна политика за контрол върху санитарната и промишлена сеч и залесителни програми и дейности.

Модел на проблемите на малките общини в сектора на обществения транспорт е община Садово и затова е място да заявим ангажимента на БСП за управление и на този сектор, каза още Генов. Увеличаване размера на субсидиите на междуселищния транспорт в малките общини, отдалечените и трудно достъпните населени места и налагане на единна транспортна политика за качествена транспортната инфраструктура и въвеждане на обща, балансирана тарифна политика за различните видове транспорт- все приоритети, които трябва да постигнем и тогава удовлетворените ще бъдат десетки и стотици хиляди хора из цялата страна, обеща още Генов. На срещата присъстваха и кандидатите за народни представители от листата на БСП за България, Манол Манолов и Георги Маринчешки, които активно се включиха в дебата за акцентите в кампанията.