ВМРО: 2500 лв./дка държавна помощ за застраховка на земеделците и до 75% поемане на покритието на животновъдите

04 Юни 2024 10:20

Всяка пролет градушка унищожава хиляди декари земеделска продукция, а реакцията на държавата е бавна и подлага на риск от фалит и без това малкото останали български производители. Тази година в рамките на няколко месеца земеделски стопани пострадаха от градушки, които унищожиха реколтата в Пловдивско, Старозагорско, Ямболско и в други региони. Държавата действа на парче и ако не се вземат мерки, същата ситуация ще се повтори и догодина.
ВМРО има конкретни предложения, които да помогнат на сектор „Земеделие“ и да насърчат увеличаване на българското производство на храни, плодове и зеленчуци.
Противодействието срещу градушките е важен елемент за опазване на зеленчуковите и трайните насаждения. Затова ВМРО предлага укрепване и разширяване на системата на Агенцията за борба с градушките, за което да бъдат отделени средства в държавния бюджет. Също ВМРО предлага увеличение на възнагражденията на работещите в Агенцията за борба с градушките с 30%.
Основен проблем е и това, че площите не са застраховани. Причините са комплексни – от една страна е твърде скъпо за земеделския производител, от друга често застрахователите просто отказват да застраховат – например застраховка за животновъдите не се предлага. Ето защо ВМРО предвижда няколко мерки, които да дадат решения по темата:
Създаване на Държавна земеделска застрахователна компания, в която държавата да участва с 50%, а другите 50% да се поемат от земеделските производители. По този начин осигуряваме възможност за масово и достъпно застраховане за земеделските производители.
До създаването на тази компания държавата да покрива до 2500 лева на декар годишно от застраховката на растениевъдите и до 75% от застраховката на животновъдите.
За проблема с липсата на работна ръка в земеделието разработваме мярка за наемане на лица в стратегическите сектори земеделие, туризъм и преработвателна промишленост, като броят се определя в зависимост от спецификата на сектора, за срок до 1 година като държавата осигурява средства в размер до 2200 лева за всеки нает (сезонни работници). Дружествата от стратегическите сектори да могат да кандидатстват всяка година за тази мярка.
Крайно време е да насърчим българското производство, за да гарантираме продоволствения суверенитет на България. Не може да зависим като народ и държава от внос на храни!