Правителството даде пари на Куклен и Марица за пътна инфраструктура

15 Дек 2022 07:49

Правителството одобри над 2 милиона лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Самоков. Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Самоков ще се предоставят средства в размер до 2 339 812 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: "Пътна връзка от съществуващ път с. Горни Окол - с. Долни Окол, община Самоков, Софийска", съобщи news.bg.

Правителството одобри и над 1.5 милиона лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Куклен. Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Куклен ще се предоставят средства в размер до 1 514 153 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: "Инфраструктурно осигуряване на промишлено търговска зона Куклен, местност "Капсида", община Куклен.

 

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект "Предприятие за производство на електрически велосипеди" в Индустриална зона Капсида на "Е-Велокс" ООД. Инвестицията по проекта, е за 28.28 млн. лв. и като резултат от него ще бъдат разкрити 330 нови работни места.

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в Промишлено търговска зона Куклен се явява фактор от изключителна важност за улесняване функционирането на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната, жителите на община Куклен и особено за привличане на нови инвеститори в региона.

Правителството одобри и над 1 милион лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Марица. Отново по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Марица ще се предоставят средства в размер до 1 123 037 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: "Южен околовръстен път на с. Радиново. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект "Завод за алуминиеви профили ПРОФИЛИНК" в с. Радиново, общ. Марица на "Интерлинк Груп" АД и "Профилинк" ООД. Размерът на инвестицията възлиза на 39 705 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 150 нови работни места.

 

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в Промишлено търговска зона Марица е от изключителна важност за улесняване функционирането на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната, жителите на община Марица и особено за привличане на нови инвеститори в региона. С изграждането на Южен околовръстен път на с. Радиново, ще се пренасочи тежкотоварния трафик, които в момента преминава през селото. Това ще доведе до по добра пътна обстановка и намаляване на риска от пътно транспортни произшествия.

Министерският съвет одобри над 2 милиона лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Елин Пелин.

Министерският съвет одобри над 1 милион лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Куклен. От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Куклен ще се предоставят средства в размер до 1 029 754 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: "Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ ПИ с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447; 40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.382; 40467.11.384", гр. Куклен.

Изграждането на новата инфраструктура, която ще бъде собственост на Община Куклен, ще облекчи натовареното движение, ще се подобри транспортното обслужване и ще се повиши качеството на транспортните комуникации. Новият път ще осигури благоприятни условия за движение, по-безопасна и бърза транспортна връзка до гр. Куклен.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект "Технологично интегриране към КЦМ АД", гр. Куклен на "КЦМ" АД.