Следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“

14 Ное 2023 19:43

„Диагностично-консултативен център II Пловдив“ ЕООД гр.Пловдив е акредитиран със Заповед № РД-01-557/10.10.2023 год. на Министерството на здравеопазването за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“ по следните специалности:

„Клинична лаборатория“
„Физикална и рехабилитационна медицина“