В ДКЦ 2 измерват костна плътност с апарат “ДЕКСА”

17 Ян 2024 17:12

Остеопорозата е заболяване на костната система, характеризиращо се с ниска костна маса, водещо до повишен риск от счупвания. Симптоматиката при пациенти с остеопороза обикновено е сравнително бедна и често при тях остеопорозата се диагностицира едва при настъпването на счупвания.

Остеодензитометрията е метод, който се прилага в цял свят и е безспорен в диагностиката на остеопорозата и определяне на фрактурния риск. Специалистите препоръчват ежегодно измерване на костната минерална плътност и в случаите на проследяване на ефекта от провеждано лечение.

Изследването с ДЕКСА скенер е най-новият и най-точен признат метод за качествено изследване на костната маса и плътност. Както и наименованието подсказва, източникът на ДЕКСА излъчва няколко рентгенови лъча по-най нов и съвременен начин. Извършва се образна диагностика на тялото и костите чрез минимално и безвредно рентгеново облъчване.

Всички пациенти, които биха искали да проверят костната си плътност, могат да запишат час за консултация, като по преценка на изпращащия лекар могат да се измери плътността на гръбначен стълб, шийка на бедрената кост.

Изследванията се извършват в каб. № 19 ет.1 , с предварително записване на тел. 032/605-803