Алтернативен метод на диализно лечение прилагат в УМБАЛ “Свети Георги”

16 Фев 2024 11:28

 

Алтернативен метод за терапия предлага Отделението по диализно лечение към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Лекарите на университетската болница запознават своите пациенти и им провеждат обучение за така наречената Перитонеална диализа или възможност за лечение в домашни условия.
Отделението е с 50–годишен опит в лечението на Остра бъбречна недостатъчност (ОБН) и Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН). Позовавайки се на натрупаните знания в областта, днес има възможност за приложение на съвременни алтернативни терапевтични подходи чрез нова модерна апаратура.

“Перитонеалната диализа е алтернатива на хронио-хемодиализното лечение. Използва се при пациенти, на които е невъзможно или трудно да се конструира специална фистула: диабетици, болни с тежка сърдечна недостатъчност или с изчерпан съдов достъп. По-просто казано, по своята същност това е безкръвен метод, който се извършва в домашни условия от самия пациент или негов асистент, без да се използва специална стерилна среда”, казва началникът на отделението д-р Георги Цочев.
Той уверява, че техниката е лесна и след обучение в отделението болните могат да прилагат метода в дома си, да пътуват в чужбина без да се налага да посещават болницата. Екипът на Отделението осигурява на пациента всички необходими консумативи за извършване на процедурите. По наблюдения на д-р Цочев, пациентите се справят много добре с този метод, който става все по-предпочитан - ето защо е важно хората да бъдат запознати с него.
Диализното лечение е непрекъснат процес за разлика от хемодиализата. При него се осигурява баланс на течностите и електролитите в организма, като не се откриват големи пикове и спадове в стойностите им (за разлика от хемодиализа). При този метод има по-стабилен контрол на кръвното налягане.
Предимствата на метода са съхранението на остатъчната бъбречна функция, липсата на опасност от заразяване с трансмисивни инфекции като хепатит В и С, и СПИН. Специфично за него е че не се забелязва промяна на кръвното налягане, както и кръвозагуба.
Лечението на пациента започва в Отделението по хемодиализа, където се провежда и индивидуалното му обучение. След като лекарите са напълно сигурни, пациентът може сам да извършва процедурата се преминава към домашното лечение. При възникнали въпроси или проблеми, Отделението разполага с дежурен телефон на разположение 24 часа в денонощието.

“Перитонеалната диализа е алтернатива на хемодиализното лечение и трябва да се прилага съобразно индивидуалните нужди и особености на пациентите при стриктно спазване на медицинските показания и противопоказания. Методът може да се прилага на пациенти от всяка възраст”, казва още д-р Цочев.
Отделението по диализно лечение на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив е основен център за лечение на пациенти с ХБН и ОБН, като приема случаи от цяла Южна България. На лечение с Перитонеална диализа в момента са 20 пациенти на възраст между 40 и 75 години от областите Ямбол, Хасково, Смолян, Карлово и Пловдив.