ДКЦ 2 обяви места за специализанти, финансирани от държавата

03 Апр 2024 09:53

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-557/10.10.2023 год. и Чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Диагностично – консултативен център II Пловдив“ ЕООД предлага:

 

1 /едно/ място за лекар-специализант по „Клинична лаборатория“
1 /едно/ място за лекар-специализант по „Физикална и рехабилитационна медицина“

Кандидатите за така предложените места следва да заявят писмено своя интерес към тях в срок до 10.04.2024 год. в Каб. № 5 ет.1 на лечебното заведение.

За справки : тел. 032/605-802 и 0882354000 – Гл.м.с. Марияна Рангелова