Децентрализация на регионално ниво – цел на Коалиция „Заедно“

23 Мар 2023 08:32

Децентрализация на регионално ниво, осигуряваща висока степен на гъвкавост на общинските и местни власти, е основна цел на Коалиция “Заедно“. Това заяви водачът на листата за народни представители Лилия Недева. Тя обърна внимание на факта, че за втора поредна година общините в България изпитват сериозни трудности, заради късното приемане на държавния бюджет.
Ето какво още каза Недева:
Преминаване от централизация към децентрализация, от хоризонтално управление към вертикално управление, от управление от горе надолу към управление отдолу нагоре. Недопускане на хоризонтални и вертикални дисбаланси при постигането на децентрализация. Засилване на контрола при предоставяне на средства от държавата на общините и кметствата. Доразвиване на чл. 141, ал. 5 от Конституцията за подпомагане нормалната дейност на общините от държавата. Фискалната децентрализация може да се постигне чрез ефективно изразходване на ресурсите и съответствие между количеството, качеството и вида на публично доставяните услуги. Това води до осъществяване на местна автономия, а именно финансова самостоятелност на местните власти в условията на децентрализирани публични финанси. Успоредно с това ще изградим механизми за степен на контрол от страна на по-високите нива на контрол в държавата и по възможност на случаен принцип, за да се гарантира обективността му
Смятам, че финансовата децентрализация на общините трябва да стартира с промяна на Закона за публичните финанси и по – точно промени в чл.45, ал.1, където са описани приходите на общинския бюджет. Моето предложение е в този член да се добавят и други източници на финансиране, а именно 20% или два процентни пункта от данъка върху доходите на физически лица и 10% или един процентен пункт от корпоративния данък, което между другото е и мнението на НСРОБ като процентно съотношение, да остават на разположение на съответната община. Тук следва да се допълни и чл.52, който касае бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет. Поради факта, че малките общини с жители до около 50- 60 хиляди души, не генерират достатъчно приходи, следва те да останат към централни бюджет.
2023 година ще бъде изключително тежка и сложна за общините. Предстоят местни избори и в същото време приключва финансово изминалият програмен период 2014-2020 и се отваря кандидатстването по новия, което закъсня драматично с 2 години. Успоредно с това общините ще трябва да изпълняват и Плана за възстановяване и устойчивост, а също и все още не е приет и бюджета за 2023 година. В 48то Народно събрание удължихме този на 2022г в момент на очакване не съставяне на кабинет, което за жалост отново не се случи. От бюджет 2023 се очаква по – солиден ръст на общата изравнителна субсидия, която е единственият трансфер от държавния бюджет, с който общините могат да се разпореждат към момента самостоятелно след решение на общинските съветници. При залагането на ръста на общинските бюджети за текущата година следва да се предвиди не само минимумът за тяхното оцеляване, но ръст в който да се заложи и тяхното развитие, защото от това зависи и икономическият ръст на страната ни.
Общините изпитват в момента големи затруднения по подготовката и кандидатстването за средства за инвестиции по ПВУ. Във връзка с това дигитализацията и силната местна власт са от изключително значения. За това ние от Коалиция ЗАЕДНО предлагаме:
Нормативно регулиране на дигитални инструменти. Дигитализацията на държавата е от изключително значение за отпушване на бързо и качествено предлагане на публичните услуги, както за гражданите, така и за бизнеса. Чрез създаването на икономиката на цифрови данни ще постигнем по-голяма конкуренция и прозрачност при инвестиране на публичните средствата. За целта ще започнем с оптимизация на административните процеси и опростяване на процедурите в отделните ведомства. Целта е да се постигне еднократно събиране на данни и обслужване на едно гише, от една точка. Ще въведем забрана за събиране на такси за издаване на удостоверения, основани на вече налична или събрана информация. Знаем как да приложим европейския регламент за електронна идентичност (eID). Усилията ни ще бъдат насочени към създаване на единни стандарти на технологична инфраструктура за електронни услуги.
Нов закон за държавната и общинска администрация, чрез който да се гарантира създаването на високи и качествени изисквания към работата на заетите в публичния сектор. Предоставяне на защитени, сигурни и качествени цифрови публични услуги на гражданите и бизнеса по всяко време, на всяко място и от всяко устройство.
Постигане на пълен интегритет и оперативна съвместимост при предлагане на публичните услуги както на национално ниво, така и на местно ниво.

Коалиция „Заедно“ е с бюлетина 8.
Купуването и продаването на гласове са престъпления.