Димитър Гюрев : Кога ще започне да функционира нормално осветлението на път II-86 Пловдив - Асеновград

15 Ян 2024 12:22
Илюстрация Илюстрация

Народният представители от “Възраждане”, Димитър Гюрев зададе въпрос на министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно път II-86 Пловдив - Асеновград, който беше ремонтиран и разширен през 2019 година, като по цялата дължина на трасето бяха поставени осветителни тела, за да се улесни придвижването по него и да се намали риска от произшествия. Само че, от самото му поставяне, това осветление не функционира оптимално. В най-добрите случаи работи в определени сектори, което е крайно недостатъчно.

Вследствие на ремонта по дългото 10 км. трасе бяха изградени четири кръстовища с кръгово движение. Това са точки, които са с повишен риск от ПТП, особено в зимните периоди, в какъвто навлизаме сега, когато светлата част от денонощието е доста кратка. Но, дори и в районите около тях, осветлението почти никога не функционира.

В тази връзка, народният представители от “Възраждане” зададе следните въпроси - Каква е причината, въпреки изграденото осветление, по цялата дължина на пътя, то да не се включва? Кога ще започне да функционира пълноценно?

Министърът на регионалното развитие отговори, че е извършил проучване, във връзка с неработещото осветление и констатациите на народните представители от “Възраждане” са напълно коректни, като причините са две - едната - техническа, а другата - административно- правна и тя се състои в това, че за съответния обект, все още няма разрешение за ползване. Причината за това са спорове, свързани с отчуждителни процедури, касаещи части от поземлени имоти в землището на квартал “Горни воден”. Като друг проблем, водещ до неработещото осветление са пътно-транспортни произшествия - 25 стълба са извън експлоатация, а системата е изградена на принципа на последователната свързаност и това рефлектира върху функционирането на 65% от системата. Министърът допълни, че това е установено след въпроса на народните представители от “Възраждане” и е разпоредил незабавно да бъде изготвено задание за авариен ремонт и да бъде възстановено нормалното състояние и функция на тези 25 стълба, което ще доведе до възстановяване на осветлението по трасето. Народният представител от “Възраждане”, Димитър Гюрев репликира министъра, като посочи, че е очаквал причината за нефункциониращото осветление да бъде подобна, че очаква министърът да поеме ангажимент и да направи всичко възможно, осветлението да заработи в най-кратки срокове, с което да обезпечи безопасността на всички, които ползват трасето.