Димитър Гюрев към министъра на МРРБ: Кога ще бъде завършен пътят Белица - Загражден

16 Ян 2024 15:57
Димитър Гюрев към министъра на МРРБ: Кога ще бъде завършен пътят Белица - Загражден БНТ

 

Народният представители от “Възраждане” - Димитър Гюрев внесе въпрос до министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно извършените действия, във връзка с довършването на път III-8611 Белица - Загражден.

Изминала е половин година, откакто за първи път е бил отправен въпрос, във връзка със строежа на пътя. Тогава беше отговорено, че има проблем с проекта и затова строежът е спрян. През това време са проведени две срещи с Председателя на управителния съвет на АПИ, като информацията, която е била предоставена на народният представители от “Възраждане” е, че са установени превишени обеми в процеса на строителство, които обаче, съзнателно или не, не са констатирани от страна на строителния надзор, което е довело до преждевременно изчерпване на заложените средства по проекта и невъзможност за довършване на пътя, в рамките на отпуснатите средства.

 

В тази връзка, народният представител от “Възраждане” - Димитър Гюрев зададе следните въпроси : Какви действия са предприети и какви ще се предприемат, във връзка с довършване на пътния участък? Потърсена ли е отговорност от виновните, ако има такива, за създалата се ситуация?

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството отговори, че става въпрос за проблем, датиращ от три години насам, към настоящия момент не е намерил решение и, че проблемите не са в проекта, а в изпълнението - има сключен договор за инженеринг и по този договор, изпълнителят е проектирал пътя така, както е заданието, но впоследствие го е изпълнил в увеличен габарит, което е недопустимо от правна гледна точка. Във връзка с това са сезирани две държавни агенции и на база на техните констатации, срещу виновните лица, отговорни за ужасното състояние на пътя, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. От гледна точка на мерките за довършване на въпросния участък - това, което е идентифицирано е, че има два възможни подхода - от една страна е възможно изменение на проекта и на разрешителното за строеж, така че да позволи по-голям габарит, а втората възможна стъпка е прекратяване на договора, на основание на нарушения, по време на изпълнението, обявяване на нова обществена поръчка и довършването на обекта.

 

Народният представител от “Възраждане”, Димитър Гюрев пожела министърът да се ангажира с конкретни срокове за изпълнение, защото търпението на живущите в района, наистина се изчерпва, на което министърът отговори, че ако няма правни основания за обратното, изпълнението на заданието ще продължи по настоящия проект. Ако, обаче, такива съществуват, ще бъде необходимо изграждането на нов проект.