Димитър Гюрев : Съществува реална опасност, местната власт да лиши почти 50 деца от зала за тренировки

09 Апр 2024 19:14

Народният представител от “Възраждане” Димитър Гюрев и Гергана Гочева, която е треньор по баскетбол и член на местната структура в Асеновград алармираха за казус, касаещ спортната общественост в Асеновград, както и жителите на града.

 

“През тази година предстои ремонт на многофункционалната спортна зала в Асеновград. Ремонтът е по проект за енергийно обновяване и постигане на енергийна ефективност на залата. Според проектната документация, заложеният срок за изпълнение е 30 месеца, което ще постави пред сериозно изпитание треньорите, във връзка с намиране на подходящо място, поне за провеждане на тренировъчен процес през този период. Пак според проекта, наред с дейности като поставяне на топлоизолация и фотоволтаици на покрива, се предвижда и премахване на сегашната спортна настилка - дървено дюшеме и изливане на бетонна плоча на пода, без да е упоменат вида на новата спортна настилка, защото това не е компонент от енергийната ефективност и решението каква ще бъде тя е изцяло в ръцете на общинска администрация.

 

Във връзка с тези два казуса предприехме няколко стъпки, за да знаем, че поне от наша страна сме направили нужното, за да бъде намерен вариант за спортните клубове, къде да тренират през времето на ремонта, а новата настилка, която ще бъде поставена, да е поне толкова добра и подходяща, колкото и старата и да отговаря на изискванията на колкото се може повече видове спорт, които се практикуват в залата”, заяви народният представител от “Възраждане”, Димитър Гюрев.Той посочи още, че е изискал цялата налична документация по случая от община Асеновград и след нейното предоставяне е станало ясно, че действително е заложено да се премахне старата подова настилка, при което възниква въпросът - с какво покритие ще бъде заменена тя. В проекта, касаещ енергийната ефективност, няма никакво заложено решение, по отношение на новата настилка, а и тя касае само прерогативите на община Асеновград.

 

“Поискахме и становища от федерациите по баскетбол и волейбол, по отношение на видовете настилки, на които е добре да се провеждат спортни състезания и мероприятия. Те също потвърдиха нашето становище, че качеството и заложената дебелина на подовата настилка няма да са подходящи за провеждането на спортни състезания. Смятаме, че след като ще се прави такъв мащабен ремонт, чиято стойност надхвърля 1 200 000 лв. е редно да се заложи, възможно най-доброто, за да може, когато имаме една напълно обновена зала, там да се провеждат състезания от най-висок ранг. Като следствие от нашата дейност, техническото лице от община Асеновград, с което се срещнахме, обеща да предостави тези становища на проектанта и да се направи всичко възможно да бъдат интегрирани в проекта”, коментира още Димитър Гюрев от “Възраждане”.

 

Като друг възможен проблем по изпълнението на проекта, той посочи заложените 30 месеца за изпълнение. Става дума за дълъг времеви период, през който ще бъдат напълно възпрепятствани всякакъв вид спортни дейности.

 

“Останахме с впечатление, че никой от Общината не е помислил, къде да продължат спортните клубове своята дейност, докато трае ремонта. Това ще лиши около 50 деца от възможността да спортуват. Преди време, когато течеше първият ремонт на тази зала, се стига до там, че децата, които тренират баскетбол, нямаха зала, в която да тренират. Сега се опасяваме, че ще се случи същото. Проведохме срещи със заместник-кмета по спорт в Асеновград и той обеща, че ще намери решения на проблема и, че децата, които спортуват в баскетболната зала ще имат съоръжение за тренировки. Дали неговото обещание ще бъде спазено, предстои да видим”, коментира още Гергана Гочева от “Възраждане”.