Стартира важен проект в Калековец

26 Фев 2024 11:29

 

Първа копка на улица „Хан Аспарух“ в Калековец направи кметът на Община Марица Димитър Иванов. Инфраструктурният проект е първи в мандата на Георги Вълков, който постави камък в основата на улицата. Инициативата бе благословена от отец Красимир.
Предстои реконструкция на 700 метра от улица „Хан Аспарух“, през която преминава изключително активен трафик на леки и тежкотоварни автомобили. „Възлагам контрола по изпълнението на проекта на кмета Георги Вълков. Ангажирам се да инспектирам обекта редовно. Апелирам строителната компания да изпълни в срок и качествено пътния участък“, заяви кметът Димитър Иванов. Той допълни, че обновяването на улицата се осъществява със средства от ЕС, от общинския бюджет, както и с национално съфинансиране.
След това даде старт на новия проект, като символично разби шампанско в багера, който ще извършва строителните дейности на пътния участък. На събитието присъстваха председателят на ОбС Марица Виолета Христодулова, заместник-кметовете Гергана Титюкова и Николай Стаматов, общински съветници и жители на Калековец, както и работещи в индустриалната зона на селото.
Реконструкцията на ул. „Хан Аспарух“ предвижда подобряване качеството на настилката в участъка от кръстовището на ул. „Цар Симеон“ до ул. „Никола Вапцаров“. Проектът е на стойност над 365 000 лева и цели подобряване обществената среда и качеството на живот на жителите на Калековец и работещите в предприятията. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС в размер на 206 000 лева, като Община Марица съфинансира реконструкцията със 135 751 лева, а държавното участие е на стойност 23 000 лева.