Откриват нова специалност по мехатроника в СУ „Георги Бенковски“

09 Юни 2024 13:52

 

Нова специалност „Мехатроника“ ще бъде открита през учебната 2024/25 г. в СУ „Георги Бенковски“ в с. Бенковски. В нея ще се приемат 26 ученика след 7-ми клас.
Идеята за преобразуване на основното училище в средно с професионални паралелки за нуждите на бизнеса е на инж. Пламен Панчев, който е изпълнителен директор на Тракия икономическа зона – най-големият индустриален парк в Източна Европа.

 

„Инициативата вече е реализирана, благодарение на изключителната подкрепа на кмета на Община Марица Димитър Иванов и с решение на Общинския съвет. Училището е в подзона Марица, част от Тракия икономическа зона, а общината е готова да вложи всички усилия да превърне учебното заведение в център за подготовка на кадри за бизнеса. Идеята ни е да обучим средни специалисти на достатъчно високо ниво, които да могат да влизат в производството на предприятията в зоната“, посочи инж. Панчев.

 

На срещата с бизнеса от ТИЗ директорът на учебното заведение Борис Бабугеров посочи, че за успешното реализиране на образователния процес на новата специалност ще е необходимо съвременно оборудване на работилницата, както и подготовка на учители по дисциплините, които ще бъдат преподавани в него. Сред специалните предмети, които ще изучават младежите са машинни елементи и проектиране, хидравлика и пневматика, електроника и електротехника, автоматизация, компютърни системи и периферия и др. В програмата е включена практика по шлосерство, стругарство, заваряване, контрол и поддържане на електрически и контролни системи и други. „Специалността „Мехатроника“ е изцяло съобразена с образователните стандарти. Професионалните компетенции, които ще придобият учениците, им гарантират възможността за упражняване на професията след завършване на обучението. Училището ще подготвя кадри с професионално направление машиностроене, металообработване и металургия, които веднага ще могат да се реализират в заводите на ТИЗ“, посочи директорът Борис Бабугеров. Той уточни, че всички населени места в Община Марица увеличават числеността си, като в тях се заселват млади и образовани хора. „Децата от Бенковски и региона виждат възможностите си за развитие в предприятията в зоната. Знаейки, че ще получат добро образование в модерна учебна база със съвременно оборудване, с аудио-визуална техника, работилница и лаборатория, те ще имат мотивация да продължат обучението си при нас. Най-голямата мотивация за децата и техните родители е реализацията. Училището ни има голяма перспектива“, подчерта Бабугеров. Той допълни, че оборудването по мехатроника трябва да е съобразено с това, което е внедрено в предприятията от ТИЗ.

 

„Това училище ще бъде организирано така, че да привлича млади хора, които ще добият технически умения, като последните две години от обучението си ще преминават стаж в предприятията от ТИЗ. По този начин ще имат добра бъдеща реализация“, заяви инж. Панчев. Той се обърна към представителите на бизнеса за съдействие за оборудването на кабинетите и предоставяне на преподаватели или обучаването на такива по примера на Учебния център на „Либхер“. Пламен Панчев припомни, че наскоро благодарение на „Макском“ и „Милара Интернешънъл“ бе открит Технологичен комплекс в Професионалната гимнaзия по машиностроене в Пловдив. Управителят на ТИЗ се надява, че училището в Бенковски да е следващият успешен модел в средното професионално образование, реализиран от симбиозата бизнес-образование.

 

Директорът на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ Катя Стайкова предложи своята подкрепа в популязирането на училището сред работниците в заводите в ТИЗ и в медиите. Планира се към училището да се създаде и общежитие, което според инж. Панчев ще даде възможност да се задържат в образователната система децата от социално слабите семейства. В срещата участваха собственици и управители на знакови фирми в Тракия икономическа зона – „Макском“, „Шнайдер Електрик“, „Либхер-Хаусгерете Марица“, „Интрама“, „БТЛ Индъстрийз“, „Смарт Пауър Грид“, „Ендореп“, „Индустриал Мувинг“, както и Георги Делов от РУО – Пловдив.

 

Специалността „Мехатроника“ е една от модерните в света и приоритетна за техническите университети, както и за профилираните гимназии у нас и в чужбина. Тя е предпочитана и от младежите в Западна Европа, Япония и САЩ, защото дава успешна професионална реализация след завършване на обучението. Мехатрониката е специалност, свързана със съвременното машиностроене, което интегрира в себе си електроника и автоматика във вид на сензори, компютри, машини и системи. Проектирането, производството и експлоатацията на мехатронни системи изисква нов инженерен подход, който включва компоненти от механиката, оптиката, оптоелектрониката, електротехниката и електрониката, компютърните технологии за създаване на машини и роботи от ново поколение.