Екоексперти проверяват сигнал за замърсяване на река Сребра край Белозем

08 Апр 2023 17:12

 

 
             Екип с представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС проверяват участък на река Сребра в района на село Белозем, общ. Раковски след постъпил сигнал за замърсяването ѝ. Проверката започна сутринта, след като РИОСВ – Пловдив беше информирана от зам.-кмета на община Раковски, че реката е побеляла и има мъртви риби.

            На този етап експертите продължават действия по установяне източника на замърсяването. Обходена е реката нагоре по течението от края на землището на село Белозем до границата на Старозагорска област и до землището на с. Шишманци. Взимат се лабораторни проби от различни места, включително в близост до производствени предприятия в района, които ще бъдат анализирани по следните показатели: киселинност, електропроводимост, БПК5, ХПК, неразтворени вещества, разтворен кислород, наситеност на кислород, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати (като фосфор), пестициди. Анализът ще помогне да се установи произходът на замърсяването и евентуалният замърсител.

            Към момента реката е избистрена, но обходите, пробонабирането и проверката на екипа продължават.