Шишманци отново на протест срещу кариерата

08 Апр 2023 08:59
Шишманци отново на протест срещу кариерата Архив

Пореден протест против разширяването на кариерата за добив на интертни материали готвят днес жители на село Шишманци, община Раковски.Хората се оплакват, че дишат прашен въздух, страдат от шума от взривните дейности и смятат, че взривовете ще напукат домовете им, а тежките камиони разрушават пътищата.

Хората планират да спрат движението по пътя за асфалтовата база и с. Белозем в рамките на 1 час. Те настояват да не се издава разрешение за ново проучване на терени на концесионера и да се рекултивира старата кариера, тъй като се опасяват в изкопите да не се заравят отпадъци от Екозавода в Шишманци.

 

През последните дни в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) постъпиха няколко сигнала, в които граждани изразяват недоволство от запрашаване, шум и извършвани взривни дейности, водещи до напукване на жилища в село Шишманци вследствие дейността на кариера в населеното място. В отговор екоинспекцията предприема действия в рамките на законовите си правомощия.

РИОСВ - Пловдив организира измервания на концентрацията на фини прахови частици. Предвижда се да се извършат замервания по утвърдена методика и на нивата на шума в околната среда по границите на производствената площадка на кариерата и пред най-близките къщи в селото. На проверките ще бъдат поканени и сигналоподателите, а резултатите от мониторинга ще бъдат оповестени.

След получаването на сигналите РИОСВ – Пловдив информира своевременно и останалите институции, отговорни за дейността на кариерата и с компетенции да осъществяват контрол върху конкретни аспекти от работата й.

Сезирана е Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по отношение притесненията на жителите за здравния риск от наднормен шум. Инспекторите от РЗИ имат правомощия да направят измервания на нивата на проникващия шум в домовете на гражданите и да се произнесат дали той надвишава здравните норми.

Сигналите са препратени и до Министерството на енергетиката, което е страна по сключения концесионен договор с оператора на кариерата. Министърът на енергетиката одобрява методите и технологиите за добив и първична преработка на подземни богатства, включително чрез прилагане на взривни дейности в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства. Той има и правомощията да упражнява контрол върху съдържанието и изпълнението на цялостния и годишните проекти за добив, а също при необходимост да ги изменя.