Три проекта в община Хисаря получават финансиране от „Чиста околна среда“

29 Май 2024 13:35

 

Три проекта са одобрени за реализация на територията на Община Хисаря в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Проектите ще се реализират в гр. Хисаря, село Старо Железаре и ОБУ „ Христо Ботев“ с. Красново.
„Любим зелен кът за игри и детски смях“ е наименованието на проекта, по който Община Хисаря ще облагороди междублоковото пространство на ул. Хан Кубрат в града. Ще бъдат предприети действия за почистване, озеленяване и обновяване на 1,875 дка в района на жилищния комплекс. По план ще бъде изградена и нова детска площадка за игра. Ще бъдат оформени алеи, цветни и отдих пространства и кътове за отдих.
Облагородяване на централната част на село Старо Железаре е целта на подаденият от кметството проект. По него се предвижда изграждане на фитнес на открито, нови кътове за отдих, зацветяване на нови пространства и облагородяване на съществуващите зелени пространства в парка в центъра на селото.
ОБУ „ Христо Ботев“ с. Красново ще изградят „Зелена класна стая“ и зона за отдих на открито в двора на училището, която ще бъде оборудвана с беседки с пейки и маси и допълнителни пейки, черна дъска и морски шах и кошчета за разделно събиране на отпадъци. Проектът ще подпомогне възпитаване на положително отношение към природата и нейните обитатели и придобиване на знания, правила на поведение, възпитание за загриженост към състоянието на природата.

 

Община Хисаря печели финансиране в оспорваната надпревара с подадени рекорден брой предложения - 2 180 от общини, кметства, училища, детски градини и центрове. Управителният съвет на ПУДООС е одобрил 323 проекта от 1 128, подадени от общини и кметства и 150 от подадените над 500 от училищата. Проектите на общини и кметства се финансират с до 15 000 лева, а тези на училища и детски градини – с до 7500 лева.